1999-2006

Eliteprøver:

 

Reg.nr

Navn

Eier

Poeng

Premie

Klubb

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

375

1

Østerdalen HHK

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

359

1

Hadeland HHK

00862/01

VIDSJÅS GROM

RUNDEN, PEDER

358

1

Hedmark HHK

00309/01

RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

292

2

Trøndelag HHK

18930/99

AMANDA SWISS

BAKKEN, HÅVARD

281

2

Østfold HHK

S37265/2002

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

241

3

Østfold HHK

03933/01

VIDSJÅS SISS

AMUNDSEN, RAYMOND

194

0

Østfold HHK

S37265/2002

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

152

0

Nittedal Hakadal JFF

S37265/2002

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

102

0

Romerike HHK

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

102

0

Østfold HHK

18930/99

AMANDA SWISS

BAKKEN, HÅVARD

112

0

Vestoppland HHK

S37265/2002

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

70

0

Østfold HHK

22679/02

ZITO

ANDRÈEN, JOHNNY

24

0

Meråker JFF

S37265/2002

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

12

0

Romerike HHK

00862/01

VIDSJÅS GROM

RUNDEN, PEDER

12

0

Østfold HHK

 

15 starter, 6 premieringer dvs. 40 %

 

Åpne prøver:  

 

Reg.nr

Navn

Eier

Poeng

Premie

Klubb

00862/01

VIDSJÅS GROM

BRÅTEN, MARTIN

188

1

Hedmark HHK

20712/02

SANKO II

KOVELAND, KJELL

187

1

Sørlandets HHK

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

187

1

Hedmark HHK

06823/01

KLANG II AV FROSTLID

SAGA, EDGAR

184

1

Telemark HHK

20712/02

SANKO II

KOVELAND, KJELL

181

1

Sørlandets HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

181

1

Hedmark HHK

13167/04

BELL

ØYGARDEN, ARNT

180

1

Aust-Agder HHK

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

179

1

Hedmark HHK

09765/03

TOYA I I

BANG, STEINAR

179

1

Hadeland HHK

17444/03

KARO

GRØTLIEN, BERIT

178

1

Romerike HHK

00920/00

RAPP I I

BEKKELIEN, WIDAR

177

1

Vestoppland HHK

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

174

2

Hedmark HHK

13167/04

BELL

ØYGARDEN, ARNT

156

2

Aust-Agder HHK

21470/03

TROLLSKOGENS KAISA

ESKIL, LIV

154

2

Romerike HHK

15053/02

HEIA

RØGEBERG, ROAR

154

2

Buskerud HHK

13167/04

BELL

ØYGARDEN, ARNT

134

3

Aust-Agder HHK

21470/03

TROLLSKOGENS KAISA

ESKIL, LIV

133

3

Østfold HHK

09664/99

BJANKA

BRÅTHEN, ODD

132

3

Buskerud HHK

17783/05

STELLA

NYLEHN, TORE

132

3

Buskerud HHK

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

129

3

Hedmark HHK

20713/02

WEPSI

NILSEN, HENNING

122

3

Østfold HHK

03933/01

VIDSJÅS SISS

AMUNDSEN, RAYMOND

105

0

Hedmark HHK

21470/03

TROLLSKOGENS KAISA

ESKIL, LIV

94

0

Romerike HHK

21470/03

TROLLSKOGENS KAISA

ESKIL, LIV

92

0

Romerike HHK

13167/04

BELL

ØYGARDEN, ARNT

91

0

Aust-Agder HHK

00862/01

VIDSJÅS GROM

BRÅTEN, MARTIN

83

0

Hedmark HHK

11093/03

KIMBEKKDALEN'S LYSA

HALMRAST, PER

69

0

Vestoppland HHK

17444/03

KARO

GRØTLIEN, BERIT

65

0

Romerike HHK

11093/03

KIMBEKKDALEN'S LYSA

HALMRAST, PER

63

0

Vestoppland HHK

21469/03

TROLLSKOGENS KYLLA

BONSLET, ODD

20

0

Meråker JFF

00920/00

RAPP I I

BEKKELIEN, WIDAR

12

0

Vestoppland HHK

05295/01

JOHSE

NYGÅRD, ALFRED

12

0

Vestoppland HHK

00493/02

LUNA

BERG, ØYVIND

12

0

Østfold HHK

13173/04

RAJA

MØYLAND, ARVID

12

0

Vestfold HHK

Jaktprøveresultater 2005-2006

 34 starter, 21 premieringer dvs. 62 %

Jaktprøveresultater 2004-2005

 Eliteprøver:

 

RegNr

Navn:

Eier:

Poeng

Premie

Klubb

23437/98

NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

167

0

Romerike HHK

00309/01

NUCH RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

183

0

Trøndelag HHK

00333/98

NUCH KIMBEKKDALEN'S LYDIA (RR-CERT.)

HALMRAST, PER

299

2

Buskerud HHK

15473/97

NUCH NJCH LISA

STØFRINGSHAUG, LEIF

338

1

N.Trøndelag HHK

12498/98

NUCH NJCH ZENTA

SOMMERSTAD, SVEIN  OLAV

26

0

Romerike HHK

10639/99

NUCH NJCH CHESS

TVEDT, EGIL

T

0

Romerike HHK

01391/01

NUCH VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

201

3

Hedmark HHK

00309/01

NUCH RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

350

1

Trøndelag HHK

00309/01

NUCH NJCH RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

185

0

Meråker-Stjørdal JFF

23437/98

NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

277

2

Vestoppl. HHK

23437/98

NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

330

1

Hadeland HHK

15118/96

NUCH NJCH KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

202

3

Aust-Agder HHK

15118/96

NUCH NJCH KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

202

3

Aust-Agder HHK

01391/01

NUCH VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

T

0

Østfold  HHK

S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

276

2

Hedmark HHK

HAUGEN, ARNE


01391/01

NUCH VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

T

0

Østfold  HHK

 

15 eliteprøver, 8 premieringer dvs. : 53,3 % premiering

 

 

Åpne separate prøver:

 

RegNr.:

Navn:

Eier:

Poeng:

Premie

Klubb:

09662/99

BELLO

SOLBERG, Alf & Johs

180

1

Vestoppland HHK

09664/99

BJANKA

BRÅTHEN, ODD

117

3

Buskerud HHK

00308/01

BLEST

NORDBY, OLE TH

179

1

Vestfold HHK

00308/01

BLEST

NORDBY, OLE TH

176

1

Vestfold HHK

00308/01

BLEST

NORDBY, OLE TH

122

3

Vestfold HHK

00308/01

BLEST

NORDBY, OLE TH

107

3

Vestfold HHK

00308/01

BLEST

NORDBY, OLE TH

12

0

Vestfold HHK

21970/99

DOLLY

LID, VIBEKE

122

3

Telemark HHK

14027/02

GRUVEÅSENS DINA

BRANTSEG, Karl Didrik

102

3

Østfold HHK

14027/02

GRUVEÅSENS DINA

BRANTSEG, Karl Didrik

12

0

Vestfold HHK

S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

179

1

Hadeland HHK

HAUGEN, ARNE


S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

178

1

Hadeland HHK

HAUGEN, ARNE


S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

151

2

Romerike HHK

HAUGEN, ARNE


S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

112

3

Hadeland HHK

HAUGEN, ARNE


S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

97

3

Hadeland HHK

HAUGEN, ARNE


S37265/02

HÄRKILAS IVO I

KJOS, ANDERS

11

0

Romerike HHK

HAUGEN, ARNE


20711/02

JEPP

SUNDSTØYLTVEIT, A.

14

0

Aust-Agder HHK

20711/02

JEPP

SUNDSTØYLTVEIT, A.

9

0

Aust-Agder HHK

20711/02

JEPP

SUNDSTØYLTVEIT, A.

72

0

Aust-Agder HHK

11093/03

KIMBEKKDALEN'S LYSA

HALMRAST, PER

12

0

Hedmark HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

176

1

Hedmark HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

135

2

Vestoppland HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

101

3

Hedmark HHK

00919/00

RAPP I

KORSBØEN, KURT A.

180

1

Buskerud HHK

00919/00

RAPP I

KORSBØEN, KURT A.

102

3

Buskerud HHK

00919/00

RAPP I

KORSBØEN, KURT A.

98

3

Buskerud HHK

00919/00

RAPP I

KORSBØEN, KURT A.

12

0

Buskerud HHK

13935/00

RUBEN II

OLAFSEN, TROND

102

3

Vestfold HHK

N18928/99

SADDI

MÅNSSON, GÖRAN

150

2

Hedmark HHK

18170/99

SEIRA

RAMSE, TRYGVE

136

2

Aust-Agder HHK

27524/94

SONNY 4

MØYLAND, ARVID

12

0

Vestfold HHK

09765/03

TOYA II

BANG, STEINAR

186

1

Hadeland HHK

09765/03

TOYA II

BANG, STEINAR

106

3

Hadeland HHK

09765/03

TOYA II

BANG, STEINAR

12

0

Hadeland HHK

09765/03

TOYA II

BANG, STEINAR

11

0

Hadeland HHK

21469/03

TROLLSKOGENS KYLLA

BONSLET, ODD

190

1

Meråker/Stjørdal JFF

21469/03

TROLLSKOGENS KYLLA

BONSLET, ODD

94

0

Meråker/Stjørdal JFF

21471/03

TROLLSKOGENS ZENTA

SKOGEN, ERIK

185

1

Vest-Agder JFF

21471/03

TROLLSKOGENS ZENTA

SKOGEN, ERIK

91

3

Sørlandet HHK

18532/02

TUVA

TVEDT, EGIL

137

2

Hedmark HHK

18532/02

TUVA

TVEDT, EGIL

137

3

Hedmark HHK

00862/01

VIDSJÅS GROM

RUNDEN, PEDER

154

2

Hedmark HHK

00862/01

VIDSJÅS GROM

RUNDEN, PEDER

14

0

Hedmark HHK

03933/01

VIDSJÅS SISS

AMUNDSEN, Raymond

186

1

Hedmark sør HHK

03933/01

VIDSJÅS SISS

AMUNDSEN, Raymond

183

1

Hedmark sør HHK

03933/01

VIDSJÅS SISS

AMUNDSEN, Raymond

12

0

Hedmark HHK

20713/02

WEPSI

NILSEN, HENNING

181

1

Østfold HHK

20713/02

WEPSI

NILSEN, HENNING

156

2

Østfold HHK

20713/02

WEPSI

NILSEN, HENNING

13

0

Østfold HHK

15163/98

WINNI

VIK, TORMOD

179

1

Hedmark HHK

50 åpne separate prøver, 35 premier, dvs.: 70 % premiering!!!! Totalt alle prøver Norge: 66,2 %

Jaktprøveresultater 2003 - 2004

Schweizerstøver Norge (33 starter, 3 trukket)

RegNr

Navn:

Eier:

Poeng

Premie

Prøve

Klubb

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

384

1

EP

Østerdalen HHK.

12498/98

ZENTA

SOMMERSTAD, Svein O

366

1

EP

Vestoppland HHK

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

365

1

EP

Nord-Trøndelag HHK

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

293

2

EP

Meråker JFF.

12498/98

ZENTA

SOMMERSTAD, Svein O

177

0

EP

Romerike HHK

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

127

0

EP

Telemark HHK

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

60

0

EP

Aust - Agder HHK.

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN M.

12

0

EP

Hedmark HHK

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG

0

T

EP

Trøndelag  HHK.

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN M.

0

T

EP

Østfold   HHK

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

185

1

ÅP

Vestoppland HHK

06394/99

TINKA

STOREMYR, TOM

185

1

ÅP

Aust - Agder HHK.

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

182

1

ÅP

Vestoppland HHK

22679/02

ZITO

THORESEN, BJØRG

182

1

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

22679/02

ZITO

THORESEN, BJØRG

181

1

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN M.

181

1

ÅP

Hedmark HHK sør

00309/01

RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

175

1

ÅP

Trøndelag HHK

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN M.

156

2

ÅP

Hedmark HHK sør

22679/02

ZITO

THORESEN, BJØRG

153

2

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

18930/99

AMANDA SWISS

BAKKEN, HÅVARD

149

2

ÅP

Romerike HHK

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

120

3

ÅP

Vestoppland HHK

23438/98

GULLBÅRHØGDA'S  PEIK

ØKSNE, PAUL

118

3

ÅP

Vestoppland HHK

27524/94

SONNY 4

MØYLAND ARVID

101

3

ÅP

Vestfold HHK

09664/99

BJANKA

BRÅTHEN, ODD

84

0

ÅP

Buskerud HHK

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN M.

84

0

ÅP

Hedmark HHK sør

00495/02

SWEITSA

MYRVOLD, Peder A

73

0

ÅP

Buskerud JFF

13936/00

CORA I I

ASKJEM ANDERS

49

0

ÅP

Østfold HHK

00919/00

RAPP 1

KORSBØEN, K.  A.

45

0

ÅP

Buskerud HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

16

0

ÅP

Buskerud JFF

06824/01

BUSTER AV FROSTLID

HJELMUNGEN, EINAR

14

0

ÅP

Østfold HHK

13936/00

CORA I I

ASKJEM ANDERS

13

0

ÅP

Vestfold HHK

07162/03

NOBEL

BRENDEN, TORE

13

0

ÅP

Aust-Agder HHK

12502/98

TEIKA

SOMMERSTAD, OVE

12

0

ÅP

Hadeland HHK

00922/00

MARA

STEEN, RONNY V

9

0

ÅP

Buskerud JFF

00850/99

JALL

SCHJAGER-SVEUM, T.

0

T

ÅP

Hedmark HHK. - Sør

00919/00

RAPP 1

KORSBØEN, K.  A.

0

G

ÅP

Buskerud HHK

Jaktprøveresultater 2003-2003

Schweizerstøver Norge

Reg.nr

Navn:

Eier:

Poeng

Premie

Prøve

Klubb

Prøvested

14801/95

CAISA

TVEDT, EGIL

26

0

EP

Hedmark HHK.

DM 02-03.11.2002

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

188

1

ÅP

Hedmark HHK

Åpen separat

10639/99

CHESS

TVEDT, EGIL

23

0

EP

Hedmark HHK.

DM 02-03.11.2002

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

59

0

ÅP

Hadeland HHK

Åpen separat

23437/98

GULLBÅRHØGDA'S SANDER

SAND, OLE N.

148

2

ÅP

Vestoppland HHK

Åpen separat

20111/97

JUNIOR

FRANTZEN, ARNFINN

257

3

EP

Vestoppland HHK

Leira 14-15.10.

00333/98

KIMBEKKDALEN'S LYDIA (RR)

HALMRAST, PER

0

0

EP

Vestoppland HHK

Leira 14-15.10.

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

365

1

EP

Aust - Agder HHK.

DM 01-02.11.2002

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN, ARNT

112

0

EP

NM

NM. Støvere.

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG, LEIF

336

1

EP

Trøndelag HHK.

Melhus 01- 02.02.03

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG, LEIF

109

0

EP

Gudbrandsdal HHK

Tretten 19-20.10

00309/01

RAMBO

DRAGSTEN, KLARA

177

1

ÅP

Trøndelag HHK

Åpen separat

13935/00

RUBEN I I

OLAFSEN, TROND H.

13

0

ÅP

Østfold HHK

Åpen separat

18170/99

SEIRA

RAMSE, TRYGVE

13

0

ÅP

Østfold HHK

Åpen separat

27524/94

SONNY 4

MØYLAND ARVID

177

1

ÅP

Vestfold HHK

Åpen separat

12499/98

TINA

BÅLSRUD, HALVARD

13

0

ÅP

Romerike HHK.

Bjerke Hurdal 19-20.09.02

06394/99

TINKA

STOREMYR, TOM

77

0

ÅP

Sørlandet HHK

Åpen separat

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

12

0

ÅP

Østfold HHK

Åpen separat

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

15

0

ÅP

Hedmark HHK

Åpen separat

01391/01

VIDSJÅS RONJA

TVETER, JAN MORTEN

189

1

ÅP

Hedmark HHK sør

Åpen separat

Jaktprøveresultater 2001-2002

Schweizerstøver Norge

Reg.nr

Navn:

Eier:

Poeng

Premie

Prøve

Klubb

Prøvested

18930/99

AMANDA

BAKKEN HÅVARD

11

0

ÅP

Hadeland HHK

Gran 2-3/11

09664/99

BJANKA

BRÅTHEN ODD

123

3

ÅP

Vestfold HHK

ÅP-Separat

14801/95

CAISA

TVEDT EGIL

122

0

EP

Romerike HHK

Bjerke/Hurdal DM 1-2/11

10639/99

CHESS

TVEDT EGIL

358

1

EP

Løiten JFF

Løten 24-26/02

10639/99

CHESS

TVEDT EGIL

176

1

ÅP

Hedmark HHK

ÅP-Separat N.

10639/99

CHESS

TVEDT EGIL

136

3

ÅP

Hedmark HHK

ÅP-Separat N.

10639/99

CHESS

TVEDT EGIL

18

0

ÅP

Hedmark HHK

Sør Østerdal 20/10

13936/00

CORA I I

ASKJEM ANDERS

14

0

ÅP

Hadeland HHK

Gran 2-3/11

13936/00

CORA I I

ASKJEM ANDERS

12

0

ÅP

Vestfold HHK

ÅP-Separat

38970/92

DOLLY

ØDEMARK KÅRE

371

1

EP

Vestfold HHK

Lardal DM 5-6/11

38970/92

DOLLY

ØDEMARK KÅRE

340

1

EP

Østerdalen HHK

NM 17-18/11

18927/99

FEIOM

SKUTERUD GUDOLF

180

1

ÅP

Buskerud HHK

ÅP-Separat

23437/98

Gullbårhøgda's SANDER

SAND OLE N

115

3

ÅP

Vestoppland HHK

ÅP-Separat

23437/98

Gullbårhøgda's SANDER

SAND OLE N

91

3

ÅP

Vestoppland HHK

ÅP-Separat

23437/98

Gullbårhøgda's SANDER

SAND OLE N

18

0

ÅP

Vestoppland HHK

Osbakken 17-18/11

19765/95

JULIUS

ØDEMARK KÅRE

0

G

EP

Vestfold HHK

Lardal DM 5-6/11

20111/97

JUNIOR

FRANTZEN ARNFIN

24

0

EP

Romerike HHK

Bjerke/Hurdal DM 1-2/11

06387/99

KARO

VANGERUD HÅKON

175

1

ÅP

Hedmark HHK

ÅP-Separat

06387/99

KARO

VANGERUD HÅKON

111

3

ÅP

Hadeland HHK

Gran 2-3/11

06387/99

KARO

VANGERUD HÅKON

74

0

ÅP

Hedmark HHK

ÅP-Separat N.

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN ARNT

370

1

EP

Aust-Agder HHK

Åmliprøven 16-17/11

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN ARNT

267

2

EP

Telemark HHK

Morgedal 10-11/11

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN ARNT

199

0

EP

Vestlandets HHK

Sandnes DM 2-3/11

15118/96

KLINGA

ØYGARDEN ARNT

149

0

EP

Telemark HHK

Ulefoss 9-10/02

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG LEIF

192

1

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

ÅP-Separat

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG LEIF

177

1

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

ÅP-Separat

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG LEIF

157

2

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

ÅP-Separat

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG LEIF

100

3

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

ÅP-Separat

15473/97

LISA

STØFRINGSHAUG LEIF

13

0

ÅP

Nord-Trøndelag HHK

ÅP-Separat

00922/00

MARA

STEEN RONNY V.

93

3

ÅP

Buskerud HHK

ÅP-Separat

00922/00

MARA

STEEN RONNY V.

90

3

ÅP

Buskerud HHK

ÅP-Separat

00853/99

MOZART

JENSEN ROGER

12

0

ÅP

Østfold HHK

ÅP-Separat

00919/00

RAPP I

KORSBØEN KURT A

8

0

ÅP

Buskerud HHK

ÅP-Separat

00919/00

RAPP I

KORSBØEN KURT A

0

G

ÅP

Buskerud HHK

ÅP-Separat

25548/95

SENTA

MYRVOLD TERJE

19

0

EP

Romerike HHK

Bjerke/Hurdal 20 - 21/9

22692/96

SITO

LYNUM JONNY

121

0

EP

Vefsn JFF

Mosjøen 10-11/11

19766/95

SONNI

STRANDLI KJELL

182

1

ÅP

Romerike HHK

ÅP-Separat

27524/94

SONNY 4

MØYLAND ARVID

53

0

ÅP

Vestfold HHK

ÅP-Separat

27524/94

SONNY 4

MØYLAND ARVID

12

0

ÅP

Vestfold HHK

ÅP-Separat

25549/95

TANJA

DRAGSTEN KJELL

306

2

EP

Orkla JFF

Orkdal 26-27/01

25549/95

TANJA

DRAGSTEN KJELL

305

2

EP

Meråker JFF

Meråker 9-10/02

25549/95

TANJA

DRAGSTEN KJELL

182

0

EP

Trøndelag HHK

Selbu 10-11/11

00849/99

TOYNY

BYE EINAR

144

2

ÅP

Norsk HHK

ÅP-Separat

00849/99

TOYNY

BYE EINAR

54

0

ÅP

Norsk HHK

ÅP-Separat

12498/98

ZENTA

SOMMERSTAD SVEIN O

186

1

ÅP

Romerike HHK

ÅP-Separat

12498/98

ZENTA

SOMMERSTAD SVEIN O

109

3

ÅP

Romerike HHK

ÅP-Separat

Jaktprøveresultater 2000-2001

Schweizerringen

Siden 1901

Hanner:

Navn:

Reg.nr.

19765/95

Junior

20111/97

Julius

10637/99

Carro

Jall  

23437/98

00850/99

Gullbårhøgdas Sander

22692/96

Sito

00919/00

Rapp I 

22

Sum hanner:

Eier:

Arnfin Frantzen

Svein Ødemark

Kåre Ausland

Torgeir Schjager Sveum

Ole N. Sand

Johnny Lynum

Kurt Arild Korsbøen

Resultat:

1EP

2EP

3EP

0EP

I(G)

I

2

1ÅP

2ÅP

3ÅP

0ÅP

I

II

I

I

II

I

I

I

II 

II

II

I

5

2

7

7

I

 

Tisper:

Navn:

Reg.nr.

Eier:

Zenta

Arnt Øygarden

N UCH N JCH Klinga

Kåre Ødemark

N JCH Dolly

12498/98

15118/96

38970/92

Svein O. Sommerstad

N UCH N JCH Caisa

14801/95

Egil Tvedt

Tanja

25549/95

Kjell Dragsten

05740/95

Odd Bonslet

Chess

10639/99

Egil Tvedt

Mia

Per Halmrast

00333/98

N UCH Kimbekkdalens

Lydia (RR)

Bella

00068/96

Jan M. Tveter

00078/96

Anne & Tore Tangen

Mara

00922/00

Ronny V Steen 

Rosa

Senta

25548/95

Terje Myhrvold

Lola

24892/90

Håvard Bakken

Bianca

09664/99

Odd Bråthen

Vanja

15117/96

Thorunn Jelstad

Sum tisper: