Schweizerringen

Siden 1901

Ringen

Styret i ringen

Leder

Roar Røgeberg- Telefon: 93 09 27 29


Nestleder

Kåre Ødemark- Telefon: 90 51 53 74 


Kasserer

Torun Saga- Telefon: 48 22 45 84


Sekretær

Tore Brenden- Telefon: 99 64 68 63


Styremedlem

Ingrid Willersud- Telefon: 90 06 17 54


Varamedlem

Eirik Gjestvang- Telefon: 99395413


Valgkomite: 

Paul øksne

Arne Fremnes- Telefon: 91 65 21 47 

Roar Viberg