Referat årsmøter

Referat årsmøte Schweizerringen og avlsrådet 22/23

Sted: Morokulien, 25 mai 2024

Referat årsmøte Schweizerringen og avlsrådet 21/22

Sted: Skogbruksmuseumet, Elverum, lørdag 25 juni

Referat årsmøte Schweizerringen og avlsrådet 21/22

Sted: Bø Camping, 06 mai 2023

Referat årsmøte Schweizerringen og avlsrådet 21/22

Sted: Bø Camping, 06 mai 2023

Referat årsmøte Schweizerringen og avlsrådet 20/21

Sted: Grimsbu Camping, lørdag 10 juli kl. 17:00

Årsmøte 14.07.18. Grimsbu.


Møtested: Grimsbu Turistsenter, lørdag 14. Juli1800.


Det var 21 medlemmer til stede,6 av disse var representanter for ringen og avlsråd.


Saksliste


1. Åpning

2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll

3. Beretning fra ringen og avlsrådet

4. Regnskap

5. Medlemskontingent

6. Valg

7. Innkomne forslag

8. Eventuelt

9. Premieutdeling/utmerkelser 


Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet og frasigelser avverv, må være styret i hende senest 2 ukerfør møtet, det vil si innen 1.Juli.


Valg 


Styret: 


Line Fredheim

Leder

På valg

Ole Ingolf Saga 

Sekretær/redaktør 

På valg

Edgar  Saga 

Kasserer

Ikke på valg

Roar Røgeberg

Styremedlem

Ikke på valg

Sverre Chr. Skuterud

Styremedlem

Ikke på valg

Eirik Gjestvang 

Varamedlem

På valg

Revisor:

Håvard Bakke 

Revisor

På valg

Kai Gjestvang

Revisor

På valg

Valgkomite:

Svein Andre assen

Leder valg- komite

På valg

Kjell Dragsten

Medlem valgkomite

Ikke på valg

Kåre Ødemark

Medlem valgkomite

Ikke på valg

Referant: 


Åpning 


I fravær av leder Line Fredheim ønsketOle Ingolf Sagaalle fremmøte velkommen til årsmøtet.


Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll:

Kåre Ødemark ble valgt til møteleder, og satte møtet klokken 1800.Ole Ingolf Sagable valgt til sekretær.

Tore Brenden og Kurt Arild Korsbøenble valgt til å underskrive protokollen.


Beretning fra ringen og avlsrådet:

Årsberetningen fraSchweizerringenble lest, og enstemmig godkjent. Årsberetningen fra avlsrådet ble lest, og enstemmig godkjent.


Regnskap:

Regnskapet ble lest opp og enstemmig godkjent.


Medlemskontingenten 2017:

Uforandret fra 2017, hovedmedlem 250 kr.


Valg 


Styret: 

Ole Ingolf Saga 

Leder/redaktør

Gjenvalg/ ny leder

Silje Marie Bolstad

Sekretær

Ny

Edgar  Saga 

Kasserer

Ikke på valg

Roar Røgeberg

Styremedlem

Ikke på valg

Sverre Chr. Skuterud

Styremedlem

Ikke på valg

Eirik Gjestvang 

Varamedlem

Gjenvalg

Revisor:

Håvard Bakke 

Revisor

Gjenvalg

Kai Gjestvang

Revisor

Gjenvalg

Valgkomite:

Kjell Dragsten

Leder valg- komite

Gjenstår 1 år

Kåre Ødemark

Medlem valgkomite

Gjenstår 2 år

Tore Brenden

Medlem valgkomite

Ny for 3 år

Dette ble enstemmig vedtatt. 


Innkomnesaker:


Forslag fra styret på nytt æresmedlem: Edgar Saga.

Enstemmig godkjent.


Eventuelt:

Ingen saker.


Premieutdelingog utmerkelser:

Premieutdeling ble utført etter årsmøtet på eget medlemsmøte.


Årets Schweizer:NO47548/12N SE JCH NUCH RRVilmatil SteinarFrorud.


BIM:NO13291/13 WoodsBulletLbReufen.

Beste unghund: NO45595/16(X1) Arestil Jan Erik Fredriksen


Nye jaktpremierte:


 • NO45595/16(X1) Ares til Jan Erik Fredriksen
 • NO45599/16(x1) Kira til Roar Røgeberg
 • SHSB726966 Arno DuVieux-Pres til Tore Brenden
 • CLP/SVH/84UskayaBencillatil Sverre Christer Skuterud
 • CLP/SVH/113YannickBencillatil ToreNylehn
 • NO32558/14Gullbårhøgda`sLucy til Ole N. Sand


Det ble og utdelten kniv til det nye æresmedlemmet.


Referent


Ole Ingolf Saga


Årsmøte 20.05.17


Årsmøtet for avlsråd og rasering forSchweizerstøverble avholdt på Morokulien 20 Mai 2017.


Det var 21 medlemmer tilstede. 5 av disse fra rasering og avlsråd.


Saktliste:


 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll.
 3. Beretning fra ringen og avlsrådet.
 4. Regnskap.
 5. Medlemskontingent.
 6. Valg.
 7. Innkomne saker.
 8. Eventuelt.


1. Åpning:

Line Fredheim ønsket alle fremmøtte velkommen til årsmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siste året.


2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll:

Kåre Ødemark ble valgt til møteleder, og satte møtet klokken 1700. Roar Røgeberg ble valgt til sekretær.


Kåre Ødemarkog Edgar Saga ble valgt til å underskrive protokollen. Tellekorps:PaulØksneog SveinBorgaard.


3. Beretning fra ringen og avlsrådet:

Årsberetningen fraSchweizerringenble lest, og enstemmig godkjent.Årsberetningen fra avlsrådet ble lest, og enstemmig godkjent.


4. Regnskap:

Regnskapet ble lest opp og enstemmig godkjent.


5. Medlemskontingenten2017:

Uforandret fra 2016, hovedmedlem 250 kr og familiemedlem 350 kr.


6. Valg:


Styret

 • Leder:Line Fredheim(på valg 2018)
 • Sekretær / redaktør: Ole I Saga (på valg 2018)
 • Kasserer:Edgar Saga(ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Sverre Skuterud (ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Roar Røgeberg (valgt for 2 år)
 • Vara medlem: Eirik Gjestvang (ny, velges for 1 år)


Revisorer

 • Håvard Bakken(gjenvalgt for 1 år)
 • Kai Gjestvang (gjenvalgt for 1 år)


Valgkomite

 • Leder: Svein Andreassen (på valg 2018)
 • KjellDragsten(på valg 2019)
 • Kåre Ødemark (valgt for 3 år)


Dette ble enstemmig godkjent.


7. Innkomne saker:

Medlemskap i NHKF.

Enstemmig vedtatt at vi skal søke medlemskap i NHKF.


8.Eventuelt:

Neste års treff ble foreslått lagt tilGrimsbu, Folldal,4 juli 2018.

Enstemmig vedtatt.


9.Premie utdeling og utmerkelser:

Åretsschweizerstøverble NO34214/14 Olivia til Kåre Ødemark som også ble besteunghund.


BIM ble NO13291/13Reufentil Arnt Øygarden.

Nye jaktpremierteschweizerstøvere:

NO38656/13Gruveåsens Jeger tilSven A. Alvim

NO39303/14 Klingelias Prikken tilJohs. Kirkerud


Årsmøtet heves kl.19:00


Referent


Roar Røgeberg


Årsmøte 20.08.16. Moen Camping


Årsmøtet for avlsråd og rasering for Schweizerstøver ble avholdt på Moen Camping Risør 20 August 2016. Det var 19 medlemmer tilstede. 5 av disse fra rasering og avlsråd.


Saksliste:


 1. Åpning.
 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll.
 3. Beretning fra ringen og avlsrådet.
 4. Regnskap.
 5. Medlemskontingent.
 6. Valg.
 7. Revidering av vedtekter.
 8. Innkomne saker.
 9. Eventuelt.
 10. Premieutdeling.


1. Åpning.

Line Fredheim ønsket alle fremmøtte velkommen til årsmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siste året.


2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll.

Kåre Ødemark ble valgt til møteleder, og satte møtet klokken 1800. Roar Røgeberg ble valgt til sekretær. Steinar Frorud og Edgar Saga ble valgt til å underskrive protokollen. Tellekorps: Tore Nyhlen og Sverre Skuterud.


3. Beretning fra ringen og avlsrådet.

Årsberetningen fra Schweizerringen ble lest, og enstemmig godkjent. Årsberetningen fra avlsrådet ble lest, og enstemmig godkjent.


4. Regnskap.

Regnskapet ble lest opp og enstemmig godkjent.


5. Medlemskontingenten.

Forslag fra styret var å øke kontingenten med 50 kr, både som hovedmedlem og familiemedlem. Dette ble enstemmig godkjent. Hovedmedlem 250 kr og familiemedlem 350 kr.


6. Valg.

Line Fredheim sa ja til å ta leder vervet to år til. Ole Ingolf Saga tok og gjenvalg som styremedlem og redaktør. Øyvind Løvlihaugen valgte å trekke seg som varamedlem, Edgar Saga overtar som varamedlem. Dette ble enstemmig godkjent. Valgkomit Frida Laeskogen går ut som leder av valgkomiteen, inn kommer Kjell Dragsten. Revisorene Håvard Bakken og Kai Gjestvang fortsetter ett år til. Dette ble enstemmig godkjent.


7. Revidering av vedtekter.

Det ble lagt frem reviderte vedtekter, disse ble lest opp og enstemmig godkjent.


8. Innkomne saker.

Det forelå ingen innkomne saker.


9. Eventuelt.

* Det ble solgt effekter for 2220 kr under årets treff.

* Neste års treff ble foreslått lagt til Morokulien i Hedmark 20 mai 2017, og enstemmig vedtatt.

* Arnstein Hagen informerte årsmøtet om HD hos våre harehunder.


10. Premie utdeling og utmerkelser.

Årets Schweizerstøver: NO47548/12 Vilma, eier Steinar Frorud. BIM ble NO34213/14 Rajo som også ble årets unghund, eier Kjell Dragsten. Vilma til Steinar Frorud fikk tildelt tinnfat for sin innsats under NM 2015.


Ole Sands vandre pokal for yngste jaktpremierte hund gikk til Kjell Dragsten`s Rajo.


Nye jaktpremierte hunder 2015/16 fikk utdelt en kopp med motiv:


 • NO34213/14 Rajo til Kjell Dragsten
 • NO48289/11 Jøtul til Trygve Ramse
 • NO38658/13 Gruveåsens Lotte til Harald Willersrud
 • NO54555/12 Lydia til Marianne Grønnvold
 • NO34214/14 Olivia til Kåre Ødemark
 • NO54930/11 Zira til Olaf olsenSchweizerringen

Siden 1901

Årsmøtet heves kl.1910


Referent


Roar Røgeberg


Årsmøte 24.05.15. Vindfjelltunet


Årsmøte for avlsråd og rasering for schweizerstøver ble avholdt på Vindfjelltunet Gjestegaard 24.mai 2015. Det var 18 medlemmer tilstede. Av disse var 7 fra rasering og avlsråd.


Saksliste:


 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll.
 3. Beretning fra ringen og avlsrådet.
 4. Regnskap
 5. Medlemskontingenten
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Eventuelt
 9. Premieutdeling/utmerkelser.


1. Åpning

Line Fredheim ønsket alle fremmøtte velkommen til årsmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siste året.


2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

Edgar Saga ble valgt som møteleder, og satte møtet klokken 15.05.

Stein Liseth ble valgt til sekretær.

Odd Bonslet og Ronny Steen ble valgt til å underskrive protokollen.

Tellekorps: Marianne Titterud og Øyvind Løvlihaugen


3.Beretning fra ringen og avlsrådet

Årsberetningen fra schweizerringen ble lest, og enstemmig godkjent.

Årsberetningen fra avlsrådet ble lest, og enstemmig godkjent.


4.Regnskap

Kasserer leste regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.


5. Medlemskontingenten

Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten uendret.

Hovedmedlem - Kr. 200,-

Familiemedlemskap - Kr. 300,-


6. Innkomne saker

Styret fremmet forslag om at ringens vedtekter burde revideres, for å tilpasses dagens

organisasjonsform.

Vedtak: Styret setter sammen en komité, som utarbeider et forslag til nye vedtekter, for

godkjenning på årsmøtet 2016.

Styret fremmet også forslag om at vedtektenes § 2, andre ledd, skulle endres til at styret skal bestå av 5 personer + varamann.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.


7.Valg

Da det forelå to kandidater til kasserervervet, ble det avholdt skriftlig valg om dette vervet. Det var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede, og Marianne R. Grønvold ble valgt til kasserer med 12 stemmer, mot 6 stemmer for Roar Røgeberg.


Deretter ble valgkomiteens innstilling til nytt styre lest opp:


Nåværende styre i Schweizerringen:


 • Leder: Line Fredheim (ikke på valg).
 • Kasserer: Marianne R. Grønvold (på valg)
 • Redaktør/sekretær: Stein Liseth (på valg).
 • Styremedlem: Ole I. Saga (ikke på valg)
 • Varamedlem: Rolf Andersson, Sverige (på valg).


Revisorer:

 • Håvard Bakken (på valg)
 • Kai Gjestvang (på valg)


Valgkomite:

 • Leder: Erik Schnell (på valg)
 • 2: Frida Laeskogen (ikke på valg)
 • 3. Kåre Ødemark (ikke på valg)


Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Schweizerringen:


Leder: Line Fredheim (ikke på valg, 1 år)

Kasserer: Marianne R. Grønvold (på valg, 2 år)

Redaktør: Ole Ingolf Saga (ikke på valg, 1 år)

Sekretær: Roar Røgeberg (på valg, 2 år)

Styremedlem: Stein Liseth (på valg, 2 år)

Varamedlem: Øyvind Løvlihaugen (på valg, 2 år)

Revisorer:

 • Håvard Bakken (på valg, 1 år)
 • Kai Gjestvang (på valg, 1 år)


Valgkomite:

 • Leder: Frida Laeskogen (ikke på valg, 1 år)
 • 2: Kåre Ødemark (ikke på valg, 2 år)
 • 3: Svein Andreassen ( på valg, 3 år)


Kasserer var allerede valgt skriftlig, og resten av valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og enstemmig valgt av årsmøtet.


8. Eventuelt

Neste års treff ble foreslått lagt til Røed Camping i Risør, i begynnelsen av august, og enstemmig vedtatt.


9. Premieutdeling/utmerkelser


Trefat ble utdelt til :

Årets Schweizerstøver: NO 42943/10 Moni Eier: Ola Lund

BIM.: NO 49925/13 Rapp Eier: Alf Solberg

Årets unghund: NO 47548/12 Eier: Steinar Frorud

Porselensfat som takk for innsats i styret, ble tildelt Tore Nylehn, Jan Ingar Bakkely og Kurt-Arild Korsbøen.


Årsmøte heves kl. 15.40


Referent 


Stein LisethÅrsmøte 2014, Biri


Årsmøte for avlsråd og rasering for schweizerstøver ble avholdt på Biristrand Camping 21.juni 2014. Det var 22 medlemmer tilstede. Av disse var 7 fra rasering og avlsråd.


Saksliste:


 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll.
 3. Beretning fra ringen og avlsrådet.
 4. Regnskap
 5. Medlemskontingenten
 6. Valg
 7. Innkomne saker
 8. Eventuelt
 9. Premieutdeling/utmerkelser.


1. Åpning

Tore Nylehn ønsket alle fremmøtte velkommen til årsmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siste året.


2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

Kåre Ødemark ble valgt som møteleder, og satte møtet klokken 18.30.

Stein Liseth ble valgt til sekretær.

Kjell Dragsten og Erik Schnell ble valgt til å underskrive protokollen.


3.Beretning fra ringen og avlsrådet

Årsberetningen fra schweizerringen ble lest, og enstemmig godkjent.

Årsberetningen fra avlsrådet ble lest, og enstemmig godkjent.


4.Regnskap

Kasserer leste regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.


5. Medlemskontingente

Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten uendret.

Hovedmedlem - Kr. 200,-

Familiemedlemskap - Kr. 300,-


6.Valg

Før valget bemerket Arnfinn Franzen at det er uheldig at så mange av styrets medlemmer er på valg samtidig.

Følgende forslag ble godkjent av årsmøtet: Kasserer velges på dette møte for et år, for å komme på tur med utskiftinger i styret.


Deretter leste valgkomiteens leder komiteens innstilling til nytt styre:


Nåværende styre i Schweizerringen:

 • Leder: Tore Nylehn (på valg)
 • Kasserer: Marianne R. Grønvold (på valg)
 • Styremedlem: Jan Ingar Bakkely (på valg)
 • Redaktør/sekretær: Stein Liseth (ikke på valg, 1 år)
 • Varamedlem: Rolf Andersson, Sverige (ikke på valg 1 år)


Revisorer:

 • Håvard Bakken (på valg)
 • Kai Gjestvang (på valg)


Valgkomite:

 • Leder: Ole Ingolf Saga (på valg)
 • 2: Erik Schnell (ikke på valg, 1 år)
 • 3. Frida Laeskogen (ikke på valg, 1 år)


Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Schweizerringen:

 • Leder: Line Fredheim (på valg, 2 år)
 • Kasserer: Marianne R. Grønvold (på valg, 1 år)
 • Styremedlem: Ole Ingolf Saga ( på valg, 2 år)
 • Redaktør/sekretær: Stein Liseth (ikke på valg, 1 år)
 • Varamedlem: Rolf Andersson, Sverige (ikke på valg, 1 år)


Revisorer:

 • Håvard Bakken (på valg, 1 år)
 • Kai Gjestvang (på valg, 1 år)


Valgkomite:

 • Leder: Erik Schnell (ikke på valg, 1 år)
 • 2: Frida Laeskogen (ikke på valg, 2 år)
 • 3. Kåre Ødemark ( på valg, 3 år)


Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og samtlige ble enstemmig valgt av årsmøtet.


7. Innkomne saker

Ingen saker var kommet styret i hende før fristens utløp.


8. Eventuelt

Flere spørsmål ble luftet under eventuelt posten, uten at det ble vedtatt noe konkret forslag.


Spørsmål som ble luftet var: Synkende medlemsmasse - hva gjør vi? Egen utsending av giro for innbetaling av medlemskontingent? Bruk av mailadresse for purring?


Arnfinn Franzen stilte spørsmål om hva som skjer med rasen avlsmessig.


Harald Willersrud orienterte om mulighetene: "De sveitsiske rasene er nevnt i et notat fra F.C.I. i 2012 ang. kryssing av raser.


Det er opprettet kontakt med sentrale personer i N.K.K. om innkryssing av andre sveitsiske raser i schweizerstøveren. Foreløpig er ikke de nødvendige tillatelser innhentet og bekreftet, men det virker som ting er på gang. N.K.K. stiller seg positive til eventuell innkryssing.


Slik avlsrådet ser på det, er det få alternativer til innkryssing. Et alternativ er import, men etter hvert er det vanskelig å finne ubrukte linjer selv ved import."

Etter orienteringen fra Willersrud ble saken ivrig diskutert, og flere synspunkter ble lagt fram.


Årmøtet konkluderte med at avlsrådet først må innhente nødvendige tillatelser, før videre arbeide igangsettes.


Det ble også stilt spørsmål om den store billedtavla til ringen. Kan den lages i en annen lettere utgave? Hva med oppdatering av tavla? Vedtak: Nytt styre tar tak i dette, og finner en løsning.


Neste års treff ble foreslått lagt til Vindfjelltunet i Vestfold, helga 22-24 mai 2015, og enstemmig vedtatt.


9. Premieutdeling/utmerkelser


Trefat ble utdelt til :

Årets Schweizerstøver:

04055/07 Lucky Luke

Eier: Leif Støfringshaug


BIM.: S22957/2007 Härkilas Mia III Eier: Arne M. Lie


Kåre Ødemark etterlyste et tinnfat som skulle vært tildelt Lucky Luke for hans deltagelse i NM.

Marianne R. Grønvold svarte at dette vil bli skaffet til veie, og ettersendt.


Årsmøte heves kl. 19.20


Referent 


Stein Liseth


Årsmøte 2012, Elverum


Årsmøte for avlsråd og rasering for schweizerstøver ble avholdt på Elverum Camping, 9. juni 2012. Det var 24 medlemmer tilsdete, hvorav 5 fra rasering/avlsråd.


Saksliste: 


 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll
 3. Beretning fra ringen og avlsrådet
 4. Regnskap
 5. Medlemskontingenten
 6. Valg
 7. Innkomne forslag
 8. Eventuelt
 9. Premieutdelinger/utmerkelser


1. Åpning

Edgar Saga ønsket velkommen til årsmøtet og takket for oppmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort det siste året..


2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokoll

Ronny Steen ble valgt som møteleder og satte møtet klokken 17.15.

Marianne R. Grønvold ble valgt til sekretær.


Tore Nylehn og Erik Schnell ble valgt til å underskrive protokollen.


3. Beretning fra ringen og avlsrådet

Årsberetningen fra schweizerringen ble lest og enstemmig godkjent.


Avlsrådets årsberetning ble lest. Årsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.


4. Regnskap

Møteleder leste regnskapet. Regnskapet viser et teknisk underskudd, men som ikke er reelt. Regnskapet ble enstemmig godkjent.


5. Medlemskontingenten

Styret i Schweizerringen kom med forslag om at det åpnes for en medlemskategori til: Familiemedlemskap. Forutsetningen er samme adresse. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.


Kontingenten for hovedmedlem ble foreslått uendret på 200,-

Kontingenten for familiemedlemskap ble foreslått satt til 300,-


Kontingentforslagene ble enstemmig godkjent.


6. Valg

Styret i raseringen har hatt følgende sammensetning:


Edgar Saga 

Leder

På valg

Knut-Arild Korsbøen 

Kasserer

Ikke på valg

Tore Nylehn

Styremedlem

Ikke på valg 

Marianne R. Grønvold 

Styremedlem/redaktør

På valg 

Gøran Månsson

Varamedlem

På valg 

Revisor:

Harad Bakken

På valg

Kai Gjestvang

På valg

Valgkomité: 

Odd Bonslet

Leder valgkomité

På valg

Tore Brenden

Valgkomité

På valg

Line Fredheim

Valgkomité

Ikke på valg

Valgkomiteen la fram følgende forslag for nytt styre:

Tore Nylehn 

Leder

2 år

Knut-Arild Korsbøen 

Kasserer

Ikke på valg

Jan Ingar Bakkely

Styremedlem

2 år

Marianne R. Grønvold 

Styremedlem/redaktør

Gjenvalg 2 år

Gøran Månsson

Varamedlem

Gjenvalg 2 år

Revisor:

Harad Bakken

Gjenvalg

Kai Gjestvang

Gjenvalg

Valgkomité: 

Line Fredheim

Leder valgkomité

Ikke på valg

Ole Ingolf

Valgkomité

2 år

Erik Schnell

Valgkomité

2 år

Valgkomiteens forslag ble klappet inn uten innvendinger og samtlige ble enstemmig valgt.


7. Innkomne forslag

Styret hadde mottatt en innkommen saker før fristens utløp:


- Valgkomiteen kom med forslag om at det etableres en redaksjonskomité som tar seg av hjemmesida og utgivelsen av Schweizer’n.


Dette ble diskutert og sett på som et positivt forslag. Det ble også bemerket viktigheten av å få informasjon om schweizerstøveren inn i andre medier også, som Harehunden og Hundesport.


Det ble videre foreslått at redaktøren er leder av komiteen, og at styret får rmandat til å sette ned denne komiteen.


Forslaget ble enstemmig vedtatt.


8. Eventuelt

- Neste års treff: Dette ble foreslått i Buskerud, og ble enstemmig vedtatt.


I 2014 har NHKF jubileum som holdes i Vest-Oppland. Det ble rettet forslag til årsmøte om å legge treffet for 2014 hit. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


- Arnfin Frantzen etterspurte mer arbeid og planer rundt rasens framtid. Dette har vært omtalt i Schweizer’n allerede fra nr 1 og 2 i 2000, men lite har skjedd. Det har vært foretatt genetiske analyser for de norke rasene. Kan vi dra nytte av slike analyser for vår rase? Det ble fra årsmøte foreslått å gi saken videre til avlsrådet og styret ringen, for å finne ut om gentesting er nyttig.


- Harald Willersrud informerte på vegne av avlsrådet litt om antall fødte valper, premieprosenter mm. Dessverre ble det litt for liten tid til å fullføre alt som var forberedt. Materialet er lagt ut på hjemmesiden.


9. Premieutdeling/utmerkelser

På vegne av avlsrådet opplyste Ole N. Sand om årets kåringer. Premiene var forsinka, og måtte deles ut ved en senere anledning:


 • Årets schweizer:BlankoEier: Jan Ingar Bakkely
 • BIM: Kimbekkdalen’s Klinge I I Eier: Marianne R. Grønvold
 • Årets unghund: Gullbårhøgda’s Feiom Eier: Svein Andreassen


En flott kniv ble fra avlsrådet overrakt Kåre Ødemark for sitt lange verv som leder av avlsrådet.


Årsmøte heves.


Regerent


Marianne R. Grønvold