Årsberetning

Schweizerringen

Siden 1901

Årsberetning 2023/2024


Schweizerringens styre har i 2023 bestått av:


Leder: Roar Røgeberg

Nestleder: Kåre Ødemark

Kasserer: Torun Saga

Sekretær: Tore Brenden

Styremedlem: Ingrid Willersrud

Vara: Eirik Gjestvang


Våre æresmedlemmer er: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen, Kåre Ødemark, Edgar Saga og Ole N. Sand.


Det har i beretningsåret vært avholdt et styremøte via Teams, et samarbeidsmøte mellom avlsrådet og schweizerringen, samt jevnlig kontakt via telefon og e-post.

Vi gjennomførte rasetreff med årsmøtet på Bø Camping og Telemark Harehundklubb sin utstilling den 6 mai. Årsmøtet ble avholdt med årsmøtesaker og med påfølgende medlemsmøte og premieutdeling.


12. august hadde vi en stand på De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum. Representanter fra Schweizerringen, avlsrådet og andre entusiaster for rasen deltok.

I foregående år har vi i samarbeid med avlsrådet arrangert Schweizerweekend med positive erfaringer. I 2023 utvidet vi derfor Schweizerweekend til Schweieruka, avholdt fra 20. oktober til 12. november, også dette med positive erfaringer. Målet med Schweizeruka er å skape blest rundt rasen og skape litt ekstra fokus på den flotte rasen vår. Jaktprøven ble gjennomført som tidligere der deltakerne meldte på til åpen prøve i sin lokale harehundklubb. Det var 15 hunder som stilte til start, som betyr syv færre enn i fjor. Fem hunder gikk til 1. premie og to hunder gikk til 3. premie.

Vi gratulerer alle deltakere og vinnere i Schweizeruka, og håper på enda flere deltakere neste år.


Informasjon fra Schweizerringen har også dette året blitt sendt ut via e-post, lagt ut på hjemmesiden og sosiale medier, med hjelp fra avlsrådet. Hjemmesiden vår har fått en fin oppgradering i håp om at vi blir litt mer synlige og brukervennlig.

Vi takker avlsrådet for all hjelp, alle bidrag og et svært godt samarbeid også i 2023/2024.

Vi gratulerer alle premierte hunder både i skogen og utstillingsringen.


Styret i SchweizerringenÅrsberetning 2021/2022


Styret i Schweizerringen har i 2021/2022 hatt følgende sammensetning


Leder: Edgar Saga
Kasserer: Torun Saga
Sekretær: Elin Grønvold Nordseng
Styremedlem: Roar Røgeberg
Styremedlem: Sverre Christer Skuterud
Vara: Eirik Gjestvang


Våre æresmedlemmer er: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen, Kåre Ødemark, EdgarSaga og Ole N. Sand.


Det har i beretningsåret ikke vært avholdt noe styremøte, men det har vært jevnlig kontakt pr. telefon og e-post.


Covid-19 preget samfunnet også i 2021 og godt inn i inneværende år. Vi fikk allikevel avholdt rasetreff og årsmøte i 2021. Det ble avholdt på Østerdalen Harehundklubb sin utstilling på Grimsbu i Folldal.


Årsmøte ble avholdt med vanlige årsmøtesaker, med påfølgende medlemsmøte. Her ble detpremiering av årets schweizerstøver for prøveåret 2020: Bosse til Jarle Thon. Vilma til Steinar Frorud ble best i motsatt kjønn. Deina Movarian Pride (Eini) til Marianne Rosenberg Grønvold ble beste unghund. Vi gratulerer til alle.


Ole N. Sand ble hedret som nytt æresmedlem i Schweizerringen.


Også dette beretningsåret arrangerte schweizerringen i samarbeid med avlsrådet raseprøva
Schweizerweekend. Dette ble kjørt som et prøveprosjekt foregående år, og ble så vellykket
at vi også gjennomførte den dette året. Prøva gikk over 4 dager (21.-24. oktober), og
deltakerne meldte på til åpen prøve i sin lokale harehundklubb. Det var 14 hunder som stilte
til start. Mange steder var det utfordrende vær- og føreforhold, noe som speiler seg i
premieringsprosenten. En hund gikk til 1. premie, to hunder til 2. premie og to hunder til
3.premie.Vinner av årets schweizerweekend ble Mira av Frostlid til Vera Jørgensen. Beste unghund ble Kø Bellus til Kåre Ødemark og beste debutant ble Svarkeåsens Toppsi til Henning Nilsen. Dette ble et vellykket arrangement også i år.


I mai 2022 ble Schweizerstøver-entusiaster invitert til det første internasjonale rasemøte/
treff for Schweizerstøver i Frankrike. En gjeng med nordmenn tok turen til Frankrike,
hvor nye bekjentskaper og samarbeid ble opprettet.


Vi har i 2021/2022 fortsatt med å sende ut sentral og viktig informasjon via e-post til
medlemmer. Redaktørgruppen har i 2021/2022 bestått av Harald Willersrud, Ole Ingolf Saga
og Marianne Rosenberg Grønvold. For å synliggjøre informasjon fra schweizerringen og avlsrådet i sosiale medier på en bedre måte, har vi i 2022 opprettet en Facebookside og instagramkonto. Vi håper dette blir et positivt bidrag.


Vi takker avlsrådet for all hjelp, alle bidrag og et svært godt samarbeid også i 2021/2022.
Vi gratulerer alle premierte hunder både i skogen og utstillingsringen, og takker våre
medlemmer for positive aktiviteter og bidrag.


Elin Grønvold Nordseng, sekretær for styret i Schweizerringen.


Årsberetning 2020/2021


Styret iSchweizerringenhar i 2020/2021hatt følgende sammensetning:


 • Leder/redaktør: Ole Ingolf Saga
 • Kasserer: Edgar Saga
 • Sekretær: Silje Bolstad
 • Styremedlem: Roar Røgeberg
 • Styremedlem: Sverre Christer Skuterud
 • Vara: Eirik Gjestvang


Våre æresmedlemmer er:Thor Bakken, ErikSchnell, Arnfinn Frantzen, Kåre Ødemarkog Edgar Saga.


Det har i beretningsåretikkeværtavholdtnoestyremøte,mengjevneligkontakt pr. telefon og e-post.


Ringen arrangerte i sammen med avlsrådet raseprøva Schweizerweekend, dette er et prøveprosjekt vi kjørte i gang for å få flere hunder på prøve og kåre en rase mester. Prøva gikk over 4 dager i oktober, og deltagerne meldte på ei åpen prøve i den harehundklubben de ønsket å stille til start hos.


Det var totalt 24 hunder som meldte på, av disse var det 19 som startet, 8 gikk til 1 åp, 1 til 2 åp, 2 til 3 åp og 8 hunder gikk ikke til premiering.
Deina Moravian Pride til Marianne R. Grønvold ble beste unghund, Svaresbergets Dixie til Ulrik Midthun ble beste debutant, mens NUCH NJCH Lita til Magne Faret ble beste veteran og prøvevinner.


Det mest gledelige med prøva var at så mange nye hunder og førere startet. Vi ser på prøva som en suksess og ønsker å videreføre denne til årene framover.

Vi hadde og et Trackerlotteri i 2020, som ble trukket den 10.12. Her solgte vi lodd for 19835,-


Ringen har og kjørt et prøveprosjekt der vi har satt ned en redaktør gruppe som har sendt ut info og rase nytt på e-post, og pr. post til de som vi ikke har mailadresse til. Dette har vi valgt å gjøre for å få ut nyttig info litt oftere, og fordi det har blitt vanskelig å få noen til å ta på seg jobben med å lage selve bladet Schweizerstøver`n og at tilgangen på stoff har vært for liten.


Vi takker avlsrådet for et utmerket samarbeid i 2020/2021.


Vi takker våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i sesongen 2020/2021 og sender gratulasjoner til alle premierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Ole Ingolf Saga 


Årsberetning 2018/2019


Styret i Schweizerringen har i 2018/2019 hatt følgende sammensetning:


 • Leder/redaktør: Ole Ingolf Saga
 • Kasserer: Edgar Saga
 • Sekretær: Silje Bolstad
 • Styremedlem: Roar Røgeberg
 • Styremedlem: Sverre Christer Skuterud
 • Vara: Eirik Gjestvang


Våre æresmedlemmer er: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen, Kåre Ødemark og Edgar Saga.


Det har i beretningsåret vært avholdt et styremøte sammen med avlsrådet, samt at det har vært en del kontakt pr. telefon og e-post.


Rasetreffet for 2018 ble lagt til Østerdalen Harehundklubb sin utstilling ved Grimsbu Turistsenter i Folldal 13 -15 juli. Utstillingen ble avholdt lørdag, her ble det stilt 23 Schweizerstøvere. Larm II av Frostlid til Edgar Saga ble BIR og Aria av Frostlid til Ole Ingolf Saga ble BIM. Etter utstilling ble årsmøte for avlsråd og ring avholdt. Det var 21 medlemmer tilstede, der 6 av disse var fra rasering og avlsråd. Under årsmøte ble Edgar Saga utnevnt til nytt æresmedlem i Schweizerringen.


Under DM 2018 var det tre Schweizerstøvere som deltok. Dette var NJCH NUCH Rajo til Kjell Dragsten som ikke gikk til premiering, NUCH Olivia til Kåre Ødemark med 200 konkurranse poeng og 0 EP. Siste hund var N SE JCH NUCH Vilma til Steinar Frorud med 261 konkurranse poeng og 3 EP. Det holdt da dessverre ikke til at noen an hundene gikk videre.


For fjerde året ble Sandprøva arrangert i samarbeid med avlsrådet. Fire hundeekvipasjer stilte til start. Disse var Svarebergets Ragg til Kurt Arild Korsbøen, Bosse til Jarle Thon, Klingelia`s Lissi til Ingrid og Bjørn Christian Willersrud og Ida 1 til Arne Ødemark med Kåre Ødemark som hundefører. Ida 1 var den eneste hunden som reiste hjem med premiering. En 2 åp.


Schweizerringen har ellers vært representert på ledermøte og representantskapsmøte i NHKF.


Samt hatt den årlige standen på De Nordiske Jakt og Fiskedagene på Elverum.

Vi takker avlsrådet for et utmerket samarbeid i 2018/2019.


Vi takker våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i sesongen 2018/2019 og sender gratulasjoner til alle premierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Silje Bolstad

For styret i Schweizerringen


Årsberetning 2017/2018


Styret i Schweizerringen har i 2017/2018 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Line Fredheim
 • Sektetær/Redaktør: Ole Ingolf Saga
 • Styremedlem: Roar Røgeberg
 • Styremedlem: Sverre Christer Skuterud
 • Vara: Eirik Gjestvang


Våre æresmedlemmer er: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen og Kåre Ødemark.

Det har i beretningsåret ikke vært noe styremøte, men det har vært kontakt på Facebook, telefon og mail.

Fra 01.01.18 ble Schweizerringen medlem av Norske Harehundklubbers forbund. Dette med fører at vi må følge vedtektene til forbundet, med tilpassinger til vår ring.


Rasetreffet for 2017 ble lagt til Hedmark Harehundklubb sin utstilling på Morokulien Camping den 20 mai. Vi hadde var base på Morokulien Camping, og de fleste ankom der fredag. Utstillingen ble avholdt lørdag 20.05. her ble det stilt 23 Schweizerstøvere. Larm II av Frostlid til Edgar Saga ble BIR og BIS mens Vilma til Steinar Frorud ble BIM. Etter utstillingen ble årsmøte for avlsråd og ring avholdt. Det var 21 medlemmer tilstede, der 5 av disse var fra rasering og avlsråd.

Under DM 2017 var det fire Schweizerstøvere som deltok, dette var NUCH Rajo til Kjell Dragsten med, Moni til Ola Lund, NUCH RR Olivia til Kåre Ødemark og N SE JCH NUCH RR Vilma til Steinar Frorud.
Vilma lå som nr to etter dag en, men var uheldig dag to, dermed ble det ingen deltagelse på NM for noen av hundene.


For tredje året arrangerte ringen og rådet Sandprøva. Fire hundeekvipasjer stilte til start, Klingelia`s Prikken til Johannes Kirkerud, Arno Du Vieux-Pres til Tore Brenden, Ares til Jan Erik Fredriksen og Kira til Roar Røgeberg.
Tre av hundene ble innstilt til premie, Klingelia`s Prikken og Arno Du Vieux-Pres med 1 åp, og Kira med 3 åp.


Schweizerringenhar ellers vært representert på ledermøte og representantskapsmøte i NHKF.

Vi takker avlsrådetfor et utmerket samarbeid i 2017/2018.Vi takker våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i sesongen 2017/18og sender gratulasjoner til allepremierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Ole Ingolf Saga
For styret i Schweizerringen


Årsberetning 2015/2016


Styret i Schweizerringenhar i 2016/2017 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Line Fredheim
 • Kasserer: MarianneGrønnvold
 • Redaktør: Ole Ingolf Saga
 • Sekretær: Roar Røgeberg
 • Medlem: Stein Liseth
 • Vara medlem: Edgar Saga


Våre æresmedlemmer: Thor Bakken, ErikSchnell, Arnfinn Frantzen og Kåre Ødemark.


Det har iberetningsåret ikke blitt avholdtstyremøte,men det har vært kontakt på Facebook, telefon og mail.


Rasetreffet 2016 ble lagt til Aust-AgderHarehunds klubbsin årlige utstilling på.


Røed Camping i Risør den 20 mai. De fleste ankom Moen Camping der vi hadde vår «base». Lørdag 20/5 var det utstilling på Røed Camping, det var 12Schweizerstøveresom ble utstilt. WoodsBulletLB-Sweisatil Jan IngarBakkelyble BIR og BIS mens Jøtul til Trygve Ramse ble BIM. Etter utstillingen var det årsmøte for avlsråd og rasering på Moen Camping.


Det var 19 medlemmer tilstede, 5 av disse fra rasering og avlsråd. Under DM 2016 var det enSchweizerstøversom deltok, det var NJCHVilmatil. 


Søndag 23 oktober ble Sandprøva arrangert andre året på rad. Fem ekvipasjer stilte til start, Gruveåsens Jeger til Svein Arild Alvim gikk til en 2. åpen og Klingelias Prikken til Schweizerringenhar ellers vært representert på ledermøte og representantskapsmøte i NHKF.


Vi takker avlsrådetfor et utmerket samarbeid i 2016/2017.

Vi takker våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i sesongen 2016/17og sender gratulasjoner til allepremierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Styret i Schweizerringen


Årsberetning 2015/2016


Styret i Schweizerringen har i 2015/2016 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Line Fredheim
 • Kasserer: Marianne Grønvold
 • Redaktør: Ole Ingolf Saga
 • Sekretær: Roar Røgeberg
 • Medlem: Stein Liseth
 • Vara medlem: Øyvind Løvlihaugen


Våre æresmedlemmer: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen og Kåre Ødemark.


Det har i beretningsåret blitt avholdt ett styremøte. Dette ble avholdt i mai 2016 sammen med avlsrådet. Her ble det nedsatt en komite for å fornye/oppdatere vedtektene for Schweizerringen. Det har i tillegg vært mye kontakt via telefon, mail og Facebook.


Rasetreffet 2015 ble avholdt i Pinsehelga i forbindelse med Vestfold Harehundklubbs utstilling ved Vindfjelltunet i Telemark. Noen var på plass allerede på fredag, mens de fleste ca.30 fremmøtte kom lørdag. Sosialt og hyggelig samvær både lørdag og søndag som alltid. Søndag ble det avholdt årsmøte for avlsråd og rasering på Vindfjelltunet Gjestegård. Det var 18 medlemmer tilstede, av disse var 7 fra rasering og avlsråd. Under medlemsmøte informerte ringen om kommende aktiviteter og planer for 2015. Avlsrådet la frem informasjon om et «inkryssnings prosjekt» hvor det planlegges godkjent parring mellom Schweizerstøver og Luzernstøver. Mandag 2pinsedag ble det avholdt utstilling i regi av Vestfold Harehundklubb. Her ble det stilt 19 Schweizere, en avlsklasse, tre oppdretterklasser og en valp. Susa Av Frostlid til Ole Ingolf og Edgar Saga ble BIS på valpe showet. BIR og BIS ble Gullbårhøgda``s Lita til Harald Willersrud, mens Jøtul til Trygve Ramse ble BIM.


Som tidligere år var Schweizerringen på plass på Prestøya under De Nordiske Jakt og Fiskedager i August. Som alltid med en veldig god dugnadsånd var standen godt bemannet til enhver tid. Det ble solgt lodd og effekter. Det ble stilt en Schweizer, Kimbekkdalens Klinge ll til Marianne Grønvold som fikk BIR.


Schweizerstøverne var godt representert under årets DM-arrangementer, det var Vilma til Steinar Frorud, Moni til Ola lund, Lucy Luke til Leif Støffringshaug og Klinge ll til Marianne Grønvold. Det var Vilma til Steinar Frorud som eneste hund ble kvalifisert til deltakelse i NM, hvor det ble en sterk 4 plass!


Søndag 25 oktober ble det arrangert jaktprøve for upremierte Schweizere i regi av avlsrådet og styret i Schweizerringen for første gang. Den har fått navnet Sandprøva. Det var 6 påmeldte hunder, alle hundene gikk i fot, ingen fikk pus på beina….


Schweizerringen har ellers vært representert på ledermøte og representantskapsmøte i NHKF.


Det har blitt lagt ned en betydelig dugnads innsats for å selge flest mulige lodd fra Schweizerlotteriet i 2015/2016.


Takker avlsrådet for et utmerket samarbeid i 2015/2016.

Vi takker våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i sesongen 2015/16 og sender gratulasjoner til alle premierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Styret i Schweizerringen


Årsberetning 2015/2016


Styret i Schweizerringen har i 2014-2015 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Line Fredheim
 • Redaktør/sekretær: Stein Liseth
 • Kasserer:Marianne R. Grønvold
 • Styremedlem: Ole lngolf Saga
 • Varamedlem: Rolf Andersson


Våre æresmedlemmer: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfin Frantzen og Kåre Ødemark.


Det har i beretningsåret blitt avholdt ett styremøte. Dette ble avhold i februar 2015 sammen med avlsrådet. Det har i tillegg vært mye kontakt og kommunikasjon via mail og telefon.


Det har i beretningsåret blitt avholdt ett styremøte. Dette ble avhold i februar 2015 sammen med avlsrådet. Det har i tillegg vært mye kontakt og kommunikasjon via mail og telefon.


Rasetreffet 2014 ble avhold iforbindelse med Norske harehundklubbers Forbunds 60- årsjubileum. Jubileet ble feiret ved at samtlige raser la sine treff til dobbeltutstilling med NHKF og Vestoppland Harehundklubb på Biri Travbane. Fredag ettermiddag møttes de fleste tilhørende Schweizerringen på Biristrand camping, hvor vi hadde booket felles overnatting. Som tidligere år var det hyggelig og sosial prat denne kvelden. Samtidig ble det avholdt jubileumsmiddag på travbanen, hvor 4 personer fra Schweizerringen deltok. Lederen representerte Schweizerringen. NHKF hadde på forhånd ytret ønske om at gaver tiljubileet skulle bestå av premier til BlR, BIM og cert-vinnere. Schweizerringen bidro med graverte glass fra Magnor glassverk. Lørdagvar det klart for NHKFs jubileumsutstilling og de ble stilt hele 28 hunder. Av disse fikk 17 hunder Excellent, hvorav 11 med CK og 9 fikk Very good. Det var moro for schweizerfolket at dommer var vårt eget æresmedlem, Arnfin Frantzen. Best i rasen ble Kimbekkdalen's Klinge I I til Marianne R. Grønvold og BIM ble Xo til Ronny Steen. Stor-certene ble tildelt Løsti til Stein Liseth og Leo til Sølvi Bongom. Det ble itillegg stilt tre avlsklasser og tre oppdretterklasser. Samtlige fikk hederspris. BIR Oppdretterklasse ble Gullbårhøgda's kennel og Kimbekkdalen's Klinge I I ble BIR avlsklasse. Denne avlsklassen ble også utstillingens 2. beste avlsklasse totalt. Valper ble også bedømt, og BIR valp ble Lucy til Ole N. Sand. Hun ble også Best in show valp.


På nyåret ble alle raseringer og avlsråd i Norge invitert av Norsk Kennelklub til å delta på en Harehundfestival. Det var lite som var planlagt, annet enn at denne skulle arrangeres på NKKs internasjonale utstilling i Drammen 2. – 3. juni 2012. Vi i schweizerringen syntes dette hørtes ut som en god idé, og Edgar og Marianne har vært på to møter hos NKK i Oslo for å planlegge dette arrangementet. Denne harehundfestivalen gikk av stabelen til fastsatt dato. Tore Nylehn hadde ansvaret for standen til schweizerringen, og hadde med seg effektene våre, i tillegg til en ny borsjyre trykket av NKK. Begge dagene ble det holdt raseparade, hvor det ble fortalt litt om de forskjellige rasene. Kazan var med som en fin repressentant begge dagene. På utstillingen stilte fem schweizerstøvere, hvor Xo til Ronny Steen ble best i rase.


Tradisjon tro var vi på plass på PrestØya under De Nordiske jakt- og fiskedager i august. Det var som alltid veldig hyggelig, og med en veldig god dugnadsånd var standen godt bemannet til enhver tid. Det ble solgt lodd og effekter på standen og vi fikk vist oss fint fram. To schweizere ble stilt for dommer Oscar W. Nilssen. Kullsøsknene Ullrik til Saga og Lydia til Grønvold ble henholdsvis BIR og BlM. Ullrik fikk også gruppedommerens oppmerksomhet i BIG-finalen, men ble ikke plassert.


Schweizerstøverne var også godt representert under årets DM-arrangernenter, der 4 hunder stilte til start. Lucky Luke til Leif Støfringshaug gjorde det best og ble nr. 8 med 1 EP og 323 konkurransepoeng iTrøndelag. Rapp og Kjell Dragsten stilte også i Trøndelag og ble nr. 18 med 0 EP og 163 konkurransepoeng. I Hedmark stilte Kimbekkdalen's Klinge I I til Marianne R. Grønvold og lå etter første dag som nr. t1 med 183 konkurransepoeng, men måtte trekkes dag to. Gullbårhøgda's Feiom til Svein Andreassen stilte på Hadeland og ble nr. 18 med 0 EP og 27 konkurransepoeng. Det holdt dessverre ikke til NM-deltagelse for noen av våre hunder.


I hØst har også schweizerstøverne blitt vist fint fram i kursvirksomhet med påfølgende innlegg i Harehunden. Tore Nylehn med Stella og Alvin har hatt med seg elever fra naturbrukslinjen på Rosthaug videregående skole avd. Buskerud på harejakt, og Kimbekkdalen's Klinge representerte en av seks hunder på harejaktkurs for jenter i Hedmark.


Schweizerringen har også blitt representert på ledermøte i NHKF i august, hvor lederen stilte, og under representantskapsmØtet i april stilte kassereren. I styret har det blitt lagt ned mye jobb i beretningsåret, som det forventes at det høstes mere av for medlemmene i 2075. Det har blant annet blitt laget og produsert opp nye trykkemerker, klistremerker og dekaltil bil. Bildetavla har lenge hatt oppdateringsbehov både i form av informasjon og utforming. Dette er en omfattende jobb, men den er godt i gang. Det er også satt ned en komit6 for avholdelse av rasemesterskap 2015 og vi har også fått produsert noen flotte premier som deles ut til alle nye jaktpremierte hunder i prøvesesongen2Ot5/2016. Det er også lagt ned en stor innsats i et lukelotteri som vil selges i 2OL5/2016. Dette forventes å gi en betraktelig bedre Økonomi for Schweizerringen, og således større rom for aktiviteter, goder og positive handlinger for rasen vår og våre medlemmer.


Våren 2015 ble det også gjort en stor innsats med å vaske medlemslista vår. Dette gjaldt både med å fortsatt ha med oss de som har glemt kontingenten, men også å få luket ut «blindpassasjerer>>. Avlsrådet ytte god hjelp til ringen med denne oppgaven.


Med et godt samarbeid innad i styret klarer vi å øke aktivitetsnivået, og ekstra gledelig er det av vi har et utmerket samarbeid med avlsrådet, noe vi setter stor pris på.


Vi takker avslutningsvis våre medlemmer for positive aktiviteter og bidrag i 2OL4/2015 og sender våre gratulasjoner til alle premierte hunder både i skogen og i utstillingsringen.


Styret i Schweizerringen


Årsberetning 2014/2015


Styret i schweizerringen har i 2011-2012 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Line Fredheim
 • Redaktør/sekretær: Stein Liseth
 • Kasserer:Marianne R. Grønvold
 • Styremedlem: Ole lngolf Saga
 • Varamedlem: Rolf Andersson


Våre æresmedlemmer: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfin Frantzen og Kåre Ødemark.


Det har i beretningsåret blitt avholdt ett styremøte. Dette ble avhold i februar 2015 sammen med avlsrådet. Det har i tillegg vært mye kontakt og kommunikasjon via mail og telefon.


Rasetreffet 2014 ble avhold iforbindelse med Norske harehundklubbers Forbunds 60- årsjubileum. Jubileet ble feiret ved at samtlige raser la sine treff til dobbeltutstilling med NHKF og Vestoppland Harehundklubb på Biri Travbane. Fredag ettermiddag møttes de fleste tilhørende Schweizerringen på Biristrand camping, hvor vi hadde booket felles overnatting. Som tidligere år var det hyggelig og sosial prat denne kvelden. Samtidig ble det avholdt jubileumsmiddag på travbanen, hvor 4 personer fra Schweizerringen deltok. Lederen representerte Schweizerringen. NHKF hadde på forhånd ytret ønske om at gaver tiljubileet skulle bestå av premier til BlR, BIM og cert-vinnere. Schweizerringen bidro med graverte glass fra Magnor glassverk. Lørdagvar det klart for NHKFs jubileumsutstilling og de ble stilt hele 28 hunder. Av disse fikk 17 hunder Excellent, hvorav 11 med CK og 9 fikk Very good. Det var moro for schweizerfolket at dommer var vårt eget æresmedlem, Arnfin Frantzen. Best i rasen ble Kimbekkdalen's Klinge I I til Marianne R. Grønvold og BIM ble Xo til Ronny Steen. Stor-certene ble tildelt Løsti til Stein Liseth og Leo til Sølvi Bongom. Det ble itillegg stilt tre avlsklasser og tre oppdretterklasser. Samtlige fikk hederspris. BIR Oppdretterklasse ble Gullbårhøgda's kennel og Kimbekkdalen's Klinge I I ble BIR avlsklasse. Denne avlsklassen ble også utstillingens 2. beste avlsklasse totalt. Valper ble også bedømt, og BIR valp ble Lucy til Ole N. Sand. Hun ble også Best in show valp.


Etter endt utstillingsdag var vi tilbake til Biristrand camping for årsmøte. Etter årsmøtet var det felles grilling og et enkelt loddsalg. Vi hygget oss utover de sene nattetimer, før det igjen var klart for ny utstilling på sØndag. Dommer denne dagen var finske Paula Heikkinen-Lehkonen. Et færre antall hunder enn dagen før var påmeldt og vi fikk se 12 hunder i ringen. Av disse fikk 5 hunder Excellent, 3 Very good og 4 good. Best i rase ble Vilja til Line Fredheim, mens Ullrik til Edgar og OIe lngolf Saga ble BIM. Løsti fikk stor-cert nummer 2 på to dager. Som en gest fra Schweizerringen ble det delt ut premier til alle hundene som stilte begge dagene.


Tradisjon tro var vi på plass på PrestØya under De Nordiske jakt- og fiskedager i august. Det var som alltid veldig hyggelig, og med en veldig god dugnadsånd var standen godt bemannet til enhver tid. Det ble solgt lodd og effekter på standen og vi fikk vist oss fint fram. To schweizere ble stilt for dommer Oscar W. Nilssen. Kullsøsknene Ullrik til Saga og Lydia til Grønvold ble henholdsvis BIR og BlM. Ullrik fikk også gruppedommerens oppmerksomhet i BIG-finalen, men ble ikke plassert.


Schweizerstøverne var også godt representert under årets DM-arrangernenter, der 4 hunder stilte til start. Lucky Luke til Leif Støfringshaug gjorde det best og ble nr. 8 med 1 EP og 323 konkurransepoeng iTrøndelag. Rapp og Kjell Dragsten stilte også i Trøndelag og ble nr. 18 med 0 EP og 163 konkurransepoeng. I Hedmark stilte Kimbekkdalen's Klinge I I til Marianne R. Grønvold og lå etter første dag som nr. t1 med 183 konkurransepoeng, men måtte trekkes dag to. Gullbårhøgda's Feiom til Svein Andreassen stilte på Hadeland og ble nr. 18 med 0 EP og 27 konkurransepoeng. Det holdt dessverre ikke til NM-deltagelse for noen av våre hunder.


I høst har også schweizerstøverne blitt vist fint fram i kursvirksomhet med påfølgende innlegg i Harehunden. Tore Nylehn med Stella og Alvin har hatt med seg elever fra naturbrukslinjen på Rosthaug videregående skole avd. Buskerud på harejakt, og Kimbekkdalen's Klinge representerte en av seks hunder på harejaktkurs for jenter i Hedmark.


Schweizerringen har også blitt representert på ledermøte i NHKF i august, hvor lederen stilte, og under representantskapsmØtet i april stilte kassereren. I styret har det blitt lagt ned mye jobb i beretningsåret, som det forventes at det høstes mere av for medlemmene i 2075. Det har blant annet blitt laget og produsert opp nye trykkemerker, klistremerker og dekaltil bil. Bildetavla har lenge hatt oppdateringsbehov både i form av informasjon og utforming. Dette er en omfattende jobb, men den er godt i gang. Det er også satt ned en komit6 for avholdelse av rasemesterskap 2015 og vi har også fått produsert noen flotte premier som deles ut til alle nye jaktpremierte hunder i prøvesesongen2Ot5/2016. Det er også lagt ned en stor innsats i et lukelotteri som vil selges i 2OL5/2016. Dette forventes å gi en betraktelig bedre Økonomi for Schweizerringen, og således større rom for aktiviteter, goder og positive handlinger for rasen vår og våre medlemmer.


Årsberetning 2014/2015


Styret i schweizerringen har i 2011-2012 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Edgar Saga
 • Kasserer: Kurt-Arild Korsbøen
 • Redaktør: Marianne R. Grønvold
 • Varamedlem: Göran Månsson


Det har ikke vært avholdt noen styremøter, men det har vært kontakt over telefon og noe epost.


Fjorårets treff i Bø i Telemark sees på som veldig vellykket. Fredagen ble innviet med felles grilling og sosialt samvær. Lørdagen stilte 17 schweizerstøvere i utstillingsringen. Ekstra moro var det at Gullbårhøgda’s Bella til Ole Sand ble Best in show. På lørdagskvelden ble det bespisning, og sosialt samvær, hvor det også ble loddsalg som ga noen ekstra kroner i kassa.


I august var Schweizerringen på plass på Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum i forbindelse med De Nordiske jakt- og fiskedager. Vi hadde en flott plassert stand, hvor mange var innom og slo av en prat. Bildetavla var på nytt satt opp, og Vilja, King og Keira var med som perfekte ambasadører for rasen. I tillegg ble det gjort en stor innsats med loddsalg. Line Fredheim og Marianne Grønvold sto i bresjen for dette, og det ble lagt ned mange timer på stand, i tillegg til mye planlegging og tigging av premier. Svein Andreassen, Harald Willersrud, Jan Ingar Bakkely og Ann Kristin Måbø var også innom og bidro litt på standen. To schweizere var i utstillingsringen; Kimbekkdalen’s Keira og Gullbårhøgda’s Vilja. Vilja ble best i rase på norges største jakthundutstilling. Gratulerer!


På nyåret ble alle raseringer og avlsråd i Norge invitert av Norsk Kennelklub til å delta på en Harehundfestival. Det var lite som var planlagt, annet enn at denne skulle arrangeres på NKKs internasjonale utstilling i Drammen 2. – 3. juni 2012. Vi i schweizerringen syntes dette hørtes ut som en god idé, og Edgar og Marianne har vært på to møter hos NKK i Oslo for å planlegge dette arrangementet. Denne harehundfestivalen gikk av stabelen til fastsatt dato. Tore Nylehn hadde ansvaret for standen til schweizerringen, og hadde med seg effektene våre, i tillegg til en ny borsjyre trykket av NKK. Begge dagene ble det holdt raseparade, hvor det ble fortalt litt om de forskjellige rasene. Kazan var med som en fin repressentant begge dagene. På utstillingen stilte fem schweizerstøvere, hvor Xo til Ronny Steen ble best i rase.


Avsluttningsvis benytter vi anledningen til å takke avlsrådet for et fint samarbeid i 2011-2012.


For styret

Marianne R. Grønvold


Årsberetning 2013/2014


Styret i schweizerringen har i 2011-2012 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Edgar Saga
 • Kasserer: Kurt-Arild Korsbøen
 • Redaktør: Marianne R. Grønvold
 • Styremedlem: Tore Nylehn
 • Varamedlem: Göran Månsson


Fjorårets treff i Bø i Telemark sees på som veldig vellykket. Fredagen ble innviet med felles grilling og sosialt samvær. Lørdagen stilte 17 schweizerstøvere i utstillingsringen. Ekstra moro var det at Gullbårhøgda’s Bella til Ole Sand ble Best in show. På lørdagskvelden ble det bespisning, og sosialt samvær, hvor det også ble loddsalg som ga noen ekstra kroner i kassa.


I august var Schweizerringen på plass på Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum i forbindelse med De Nordiske jakt- og fiskedager. Vi hadde en flott plassert stand, hvor mange var innom og slo av en prat. Bildetavla var på nytt satt opp, og Vilja, King og Keira var med som perfekte ambasadører for rasen. I tillegg ble det gjort en stor innsats med loddsalg. Line Fredheim og Marianne Grønvold sto i bresjen for dette, og det ble lagt ned mange timer på stand, i tillegg til mye planlegging og tigging av premier. Svein Andreassen, Harald Willersrud, Jan Ingar Bakkely og Ann Kristin Måbø var også innom og bidro litt på standen. To schweizere var i utstillingsringen; Kimbekkdalen’s Keira og Gullbårhøgda’s Vilja. Vilja ble best i rase på norges største jakthundutstilling. Gratulerer!


På nyåret ble alle raseringer og avlsråd i Norge invitert av Norsk Kennelklub til å delta på en Harehundfestival. Det var lite som var planlagt, annet enn at denne skulle arrangeres på NKKs internasjonale utstilling i Drammen 2. – 3. juni 2012. Vi i schweizerringen syntes dette hørtes ut som en god idé, og Edgar og Marianne har vært på to møter hos NKK i Oslo for å planlegge dette arrangementet. Denne harehundfestivalen gikk av stabelen til fastsatt dato. Tore Nylehn hadde ansvaret for standen til schweizerringen, og hadde med seg effektene våre, i tillegg til en ny borsjyre trykket av NKK. Begge dagene ble det holdt raseparade, hvor det ble fortalt litt om de forskjellige rasene. Kazan var med som en fin repressentant begge dagene. På utstillingen stilte fem schweizerstøvere, hvor Xo til Ronny Steen ble best i rase.


For styret


Marianne R. Grønvold


Årsberetning 2012/2013


Styret i schweizerringen har i 2011-2012 hatt følgende sammensetning:


 • Leder: Edgar Saga
 • Kasserer: Kurt-Arild Korsbøen
 • Redaktør: Marianne R. Grønvold
 • Styremedlem: Tore Nylehn
 • Varamedlem: Göran Månsson


Det har ikke vært avholdt noen styremøter, men det har vært kontakt over telefon og noe epost.


Fjorårets treff i Bø i Telemark sees på som veldig vellykket. Fredagen ble innviet med felles grilling og sosialt samvær. Lørdagen stilte 17 schweizerstøvere i utstillingsringen. Ekstra moro var det at Gullbårhøgda’s Bella til Ole Sand ble Best in show. På lørdagskvelden ble det bespisning, og sosialt samvær, hvor det også ble loddsalg som ga noen ekstra kroner i kassa.


I august var Schweizerringen på plass på Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum i forbindelse med De Nordiske jakt- og fiskedager. Vi hadde en flott plassert stand, hvor mange var innom og slo av en prat. Bildetavla var på nytt satt opp, og Vilja, King og Keira var med som perfekte ambasadører for rasen. I tillegg ble det gjort en stor innsats med loddsalg. Line Fredheim og Marianne Grønvold sto i bresjen for dette, og det ble lagt ned mange timer på stand, i tillegg til mye planlegging og tigging av premier. Svein Andreassen, Harald Willersrud, Jan Ingar Bakkely og Ann Kristin Måbø var også innom og bidro litt på standen. To schweizere var i utstillingsringen; Kimbekkdalen’s Keira og Gullbårhøgda’s Vilja. Vilja ble best i rase på norges største jakthundutstilling. Gratulerer!


På nyåret ble alle raseringer og avlsråd i Norge invitert av Norsk Kennelklub til å delta på en Harehundfestival. Det var lite som var planlagt, annet enn at denne skulle arrangeres på NKKs internasjonale utstilling i Drammen 2. – 3. juni 2012. Vi i schweizerringen syntes dette hørtes ut som en god idé, og Edgar og Marianne har vært på to møter hos NKK i Oslo for å planlegge dette arrangementet. Denne harehundfestivalen gikk av stabelen til fastsatt dato. Tore Nylehn hadde ansvaret for standen til schweizerringen, og hadde med seg effektene våre, i tillegg til en ny borsjyre trykket av NKK. Begge dagene ble det holdt raseparade, hvor det ble fortalt litt om de forskjellige rasene. Kazan var med som en fin repressentant begge dagene. På utstillingen stilte fem schweizerstøvere, hvor Xo til Ronny Steen ble best i rase.


Avsluttningsvis benytter vi anledningen til å takke avlsrådet for et fint samarbeid i 2011-2012.


For styre


Marianne Grønvold


Årsberetning 2011/2012


Styret i schweizerringen har i 2011-2012 hatt følgende sammensetning:


Leder: Edgar Saga

Kasserer: Kurt-Arild Korsbøen

Redaktør: Marianne R. Grønvold

Styremedlem: Tore Nylehn

Varamedlem: Göran Månsson


Det har ikke vært avholdt noen styremøter, men det har vært kontakt over telefon og noe epost.


Fjorårets treff i Bø i Telemark sees på som veldig vellykket. Fredagen ble innviet med felles grilling og sosialt samvær. Lørdagen stilte 17 schweizerstøvere i utstillingsringen. Ekstra moro var det at Gullbårhøgda’s Bella til Ole Sand ble Best in show. På lørdagskvelden ble det bespisning, og sosialt samvær, hvor det også ble loddsalg som ga noen ekstra kroner i kassa.


I august var Schweizerringen på plass på Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum i forbindelse med De Nordiske jakt- og fiskedager. Vi hadde en flott plassert stand, hvor mange var innom og slo av en prat. Bildetavla var på nytt satt opp, og Vilja, King og Keira var med som perfekte ambasadører for rasen. I tillegg ble det gjort en stor innsats med loddsalg. Line Fredheim og Marianne Grønvold sto i bresjen for dette, og det ble lagt ned mange timer på stand, i tillegg til mye planlegging og tigging av premier. Svein Andreassen, Harald Willersrud, Jan Ingar Bakkely og Ann Kristin Måbø var også innom og bidro litt på standen. To schweizere var i utstillingsringen; Kimbekkdalen’s Keira og Gullbårhøgda’s Vilja. Vilja ble best i rase på norges største jakthundutstilling. Gratulerer!


Avsluttningsvis benytter vi anledningen til å takke avlsrådet for et fint samarbeid i 2011-2012.


For styre


Marianne Grønvold