Jaktprøveresultater 

Jaktprøveresultater 2010-2011

ÅP


Regnr

Navn

Eier

Poeng

Premie

Prøve

01413/08

Rapp

Kjell Dragsten

151

2

Trøndelag

01413/08

Rapp

Kjell Dragsten

184

1

Trøndelag

06823/01

Klang II av Frostlid

Edgar Saga

12

0

Telemark

08001/05

Blanko

Jan Bakkely

182

1

Østfold

08001/05

Blanko

Jan Bakkely

184

1

Vestoppland

08001/05

Blanko

Jan Bakkely

180

1

Vestoppland

23939/05

Freia

Alf Solberg

183

1

Vestoppland

26323/07

Løsti

Stein Liseth

6

0

Buskerud

NO43616/09

Gullbårhøgdas Feiom

Svein Andreassen

177

1

Vestoppland

NO43622/09

Gullbårhøgdas Tyra

Øyvind Løvlihaugen

80

0

Vestoppland

S20595/2005

Härkilas Lissie II

Ole N. Sand

61

0

VestopplandEP


04055/07

Lucky Luke

Leif Støfringshaug

159

0

Nord-Trøndelag

13167/04

Bell

Arnt Øygarden

136

0

Sørlandet

Schweizerringen

Siden 1901