Schweizerringen

Siden 1901

Årsrapporter avlsråd

Årsrapport 2020/2021

Årsrapport 2021/2022

Avlsrådet har for avlssesongen 2021 bestått av Ole N. Sand (leder), Marianne M. Grønvold og Harald Willersrud, med Ole I. Saga som vara.

Avlsrådet har i rapporteringsåret hatt to digitale møter, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail. Til tross for den pågående Covid-pandemien med påfølgende restriksjoner  har vi gjennomført de aktivitetene vi hadde planlagt for rapporteringesåret, med visse justeringer. For andre året på rad gjennomførte vi i 2021 i samarbeid med Schweizerringen et arrangement vi har kalt Schweizer-weekend. Dette går i korte trekk ut på at hundeeier melder opp til åpen separat prøve i lokal klubb i en på forhånd bestemt tidsperiode. Alle resultatene blir meldt inn til ringen, og vinnere av ulike kategorier kåret. Av 15 påmeldte hunder gikk 14 hunder åpen prøve i løpet av en 4-dagers periode. Dette er vi strålende fornøyde med, og det var spesielt gledelig at vi også i år fikk med flere «førstegangsprøvende» hunder. Avlsrådet gjenopptok tradisjonen med å gjennomføre den såkalte «Sandprøva» igjen i 2021. Denne gang stilte fire hunder på prøva, men dessverre gikk ingen av hundene til premiering.

Nytt av året er et digitalt forum hvor avlsrådene underlagt NHKF jevnlig avholder dialogmøter. Vi mener dette er et godt initiativ for å utveksle informasjon og erfaringer med de øvrige avlsrådene.

Avlsrådet har etter forespørsel fra  NHKF gjennomført en oppdatering av RAS for schweizerstøver i forbindelse med en revidering av alle rasene underlagt forbundet. 

Avlsrådet har i 2021 behandlet 3 paringsforespørsler, hvor to ble anbefalt og en godkjent. Tre tisper ble paret, men en gikk dessverre tom. Totalt ble det født 12 valper, 7 tisper og 5 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 2,4 % på 5 generasjoner. I tillegg ble avlsrådet rådført om en paring av en svenskregistrert tispe, hvor tispeeier valgte en norskregistrert hannhund.

Det er foretatt sju avlesinger av HD i løpet av 2021. Seks hunder er registrert med diagnose A, og en hund er registrert med diagnose B.

Det er registrert 8 starter i EP i prøvesesongen 2021/2022, med 3 premieringer:

Reg

Navn

Eier

Arrangør

Dato

KP

Premie

NO33806/17

Svaresbergets Ragg

Kurt Arild Korsbøen

Buskerud HHK

27-28.11.21

269

3

NO34213/14

Rajo

Kjell Dragsten

Trøndelag (DM)

06-07.11.21

247

3

NO33806/17

Svaresbergets Ragg

Kurt Arild Korsbøen

Buskerud HHK

18-19.10.21

204

3

NO33806/17

Svaresbergets Ragg

Kurt Arild Korsbøen

Buskerud HHK (DM)

01-02.11.21

147

0

NO34286/17

Øygardens Molly

Olaf Moldal

Telemark

08-09.01.22

107

0

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Østfold (DM)

08-09.11.21

102

0

NO46766/16

Klingelia Nova

Eirik Gjestvang

Romerike

27-28.11.21

96

0

CLP/SVH/157

Deina Moravian Pride

Marianne Grønvold

Østerdalen HHK (DM)

06-07.11.21

81

0

Premieprosenten for EP ble dermed 37 %

I ÅP er det registrert 31 starter, hvor 14 har endt med premie. Premiegradene fordeles på 3 første-, 2 andre- og 9 tredjepremier. Premieprosenten for ÅP ble dermed 45 %.

 

Årets schweizerstøver ble NO43601/20(X2) Svarkeåsens Bera til Steinar Frorud med 2x1 ÅP og 2x3 ÅP (10 poeng). Beste hund i motsatt kjønn ble NO33806/17 Svaresbergets Ragg til Kurt-Arild Korsbøen med 2x3 EP (6 poeng). Beste unghund ble Svarkeåsens Bera.

I Sverige er det registrert en start i EP, hvor Evertsdahls Saga til Annette Kristoffersson  oppnådde 1.EKL. Hun kan  dermet tituleres SE JCH. Det er registrert 5 starter i ÅP, hvor Evertsdahls Saga til oppnådde 1x 1.ÖKL og 1x0. ÖKL,  Klingelias Dino til Kurt Johnny Moen oppnådde 2.ÖKL, og Rema til Inga-Lena Nordström oppnådde 2x3.ÖKL.

Reg

Navn

Eier

Arrangør

Dato

KP

Premie

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Vestfold

30.11-01.12.20

355

1

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Østfold

13-16.02.21

307

2

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Norsk

05-06.11.20

293

2

NO47548/12

Vilma

Steinar Frorud

Buskerud

12-13.10.20

180

0

NO33806/17

Svaresbergets Ragg

Kurt Arild Korsbøen

Buskerud

02-03.11.20

116

0

Årsrapport 2019/2020

Avlsrådet har for avlssesongen 2020 bestått av Ole N. Sand (leder), Marianne M. Grønvold og Harald Willersrud, med Ole I. Saga som vara.

Avlsrådet har hatt et fysisk møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail. Utbruddet av covid-pandemien med påfølgende restriksjoner har naturlig nok medført at vi ikke har kunnet gjennomføre en del av de aktivitetene vi hadde planlagt. Den såkalte «Sandprøva», en samlet jaktprøve vi normalt har for unghunder måtte avlyses. Imidlertid gjennomførte vi i 2020 i samarbeid med Schweizerringen et arrangement vi kalte Schweizer-weekend. Dette gikk i korte trekk ut på at hundeeier meldte opp til åpen separat prøve i lokal klubb i en på forhånd bestemt tidsperiode. Alle resultatene ble meldt inn til ringen, og vinnere av ulike kategorier kåret. Av 24 påmeldte hunder gikk 19 hunder åpen prøve i løpet av en 4-dagers periode. Dette er vi strålende fornøyde med, og det var spesielt gledelig at vi fikk med mange «førstegangsprøvende» hunder.

Avlsrådet har i 2020 behandlet 4 paringsforespørsler, hvor tre ble anbefalt og en godkjent. Fire tisper ble paret, men en gikk dessverre tom. Totalt ble det født 15 valper, 8 tisper og 7 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 2,35 % på 5 generasjoner.

Det er foretatt sju avlesinger av HD i løpet av 2020. Fem hunder er registrert med diagnose A, og to hunder er registrert med diagnose B.

Det er registrert 5 starter i EP i prøvesesongen 2020/2021, med 3 premieringer:

Premieprosenten for EP ble dermed 60,0 %

I ÅP er det registrert 34 starter, hvor 21 ble premiert. Premiegradene fordeles på 15 første-, 2 andre – og 4 tredjepremier. Premieprosenten for ÅP ble dermed 62 %.

Årets schweizerstøver ble NO45596/16(X1) Bosse til Jarle Thon med 1x1.EP, 2x2.EP og 1x1.ÅP. Beste hund i motsatt kjønn ble NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud med 2x1.ÅP, og  CLP/DVH/157 Deina Moravian Pride ble beste unghund med 1x1.ÅP og 1x3.ÅP.

I Sverige er det registrert en start i EP, hvor Evertsdahls Freja til Rune Johansson oppnådde O.EKL. Det er registrert 2 starter i ÅP, hvor Evertsdahls Sonja til Annette Kristoffersson oppnådde 1.ÖKL og Klingelias Dino til Kurt Johnny Moen oppnådde 2.ÖKL.

Årsrapport 2018/2019

Avlsrådet har for avlssesongen 2019 bestått av Ole N. Sand (leder), Marianne M. Grønvold og Harald Willersrud, med Ole I. Saga som vara.

Avlsrådet har hatt to fysiske møter, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på Representantskapsmøte i NHKF. I samarbeid med Schweizerringen har vi også i 2019 arrangert stand på De nordiske jakt & fiskedagene på Elverum. Avlsrådet stod for femte året på rad for gjennomføring av en jaktprøve for hunder som ikke tidligere er stilt på prøve i 2019. Det ble påmeldt fire hunder, og prøven ble praktisk gjennomført som åpen separat prøve i Vestoppland HHK. En av fire hunder gikk til premiering på et meget krevende føre.

Avlsrådet har i 2019 behandlet 6 paringsforespørsler, hvor fem ble anbefalt og en godkjent. Fem tisper ble paret, men en gikk dessverre tom. Totalt ble det født 21 valper, 10 tisper og 11 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 2,76 % på 5 generasjoner.

Det er foretatt elleve avlesinger av HD i løpet av 2019. Fem hunder er registrert med diagnose A, og seks hunder er registrert med diagnose B.

Det er registrert 7 starter i EP i prøvesesongen 2019/2020, med 5 premieringer:

Reg

Navn

Eier

Arrangør

Dato

KP

Premie

NO47548/12

Vilma

Steinar Frorud

Østfold

01-02,02,20

326

2

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Hedmark

22-23.02.20

294

2

NO47548/12

Vilma

Steinar Frorud

Vestoppland

14-15.10.19

257

3

NO47548/12

Vilma

Steinar Frorud

Vestfold (DM)

04-05.11.19

242

3

NO31291/13

Woods Bullet Lb-Reufen

Arnt Øygarden

Aust-Agder

06-07.12.19

239

3

NO45596/16(X1)

Bosse

Jarle Thon

Norsk

07-08.02.20

177

0

NO34213/14

Rajo

Kjell Dragsten

THHK (DM)

01-02.11.19

131

0

Premieprosenten for EP ble dermed 71 %.

I ÅP er det registrert 22 starter, hvorav 11 hunder ble premiert. Premiegradene fordeles på 7 første-, 2 andre – og 2 tredjepremier. Premieprosenten for ÅP ble dermed på 50 %.

Årets schweizerstøver ble NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud og BIM ble NO45596/16(X1) til Jarle Thon. NO34286/17 Øygardens Sveiza til Kjartan Lie ble beste unghund.

I Sverige er det registrert 8 starter i ÅP. SE54978/2014 Evertsdahls Freja oppnådde henholdsvis 1. ÖKL og 2. ÖKL (begge på Rev) og SE54976/2014 Evertsdals Saga oppnådde 3. ÖKL

Avlsrådet for Schweizerstøver

Reg

Navn

Eier

Arrangør

Dato

Konkurransepoeng

Premie

NO32558/14

Gullbårhøgdas Lucy

Ole N. Sand

Vestoppland

15-16.10.18

368

1

SHSB726966

Arno Du Vieux-Pres

Tore Brenden

Vestoppland

24-25.11.18

355

1

NO48292/11

Lita

Magne Faret

Vest-Agder JFF

09-10.11.18

344

1

NO47548/12

Vilma

Steinar Frorud

Norsk (DM)

01-02.11.18

261

3

NO34214/14

Olivia

Kåre Ødemark

Romerike

21-22.09.18

252

3

Premieprosenten for EP ble dermed 55 %.

I ÅP er det registrert 32 starter, hvorav 23 ble premiert. Premiegradene fordeles på 10 første - 5 andre – og 8 tredjepremie. Premieprosenten for ÅP ble dermed på 72 %.

Årets schweizerstøver ble NO48292/11 Lita til Magne Faret og BIM ble SHSB726966 Arno Du Vieux-Pres til Tore Brenden. NO45596/16(X1) Bosse til Jarle Thon ble beste unghund.

I Sverige er det registrert 7 starter i ÅP. SE54978/2014 Evertsdahls Freja og SE25393/2013 Frida oppnådde 3. ÖKL, mens SE17950/2013 Reba oppnådde henholdsvis 2. ÖKL og 3. ÖKL.

Avlsrådet for Schweizerstøver

Avlsrådet har for avlssesongen 2018 bestått av Ole N. Sand (leder), Marianne R. Grønvold og Harald Willersrud, med Ole Ingolf Saga som vara (valgt på RS 2018).

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på Representantskapsmøte i NHKF og et kynologikurs i regi av NHKF. I samarbeide med Schweizerringen har vi også i 2018 arrangert stand på De nordiske jakt & fiskedagene på Elverum.

Avlsrådet og ringen stod for fjerde året på rad for gjennomføring av en jaktprøve for hunder som ikke tidligere er stilt på prøve i 2018. Det ble påmeldt fire hunder, og prøven ble praktisk gjennomført som åpen separat prøve i Vestoppland HHK. En av fire hunder gikk til premiering på et meget krevende føre.

Avlsrådet har i 2018 behandlet 4 paringsforespørsler, hvor alle ble anbefalt. Alle tispene ble paret, men to gikk dessverre tomme. Totalt ble det født 8 valper, 4 tisper og 4 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 0,97 % på 5 generasjoner.

Det er foretatt åtte avlesninger av HD i løpet av 2018. Seks hunder er registrert med diagnose A, en hund med diagnose B og en hund med diagnose D. Sistnevnte er en re-røntging med samme resultat som ved første avlesning

Det er registrert 9 starter i EP i prøvesesongen 2018/2019, med 5 premieringer:

Årsrapport 2017/2018

Årsrapport 2016/2017

Avlsrådet har for avlssesongen 2017 bestått av Ole N. Sand (leder), Marianne M. Grønvold og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på Representantskapsmøte i NHKF, NHKFs ledersamling og NHKFs årlige avlsrådsmøte. Avlsrådet stod for tredje året på rad for gjennomføring av en jaktprøve for hunder som ikke tidligere er stilt på prøve i 2017. Det ble påmeldt fire hunder, og prøven ble praktisk gjennomført som åpen separat prøve i Vestoppland HHK. Tre av fire hunder gikk til premiering, og dette var igjen et meget vellykket arrangement som vi ønsker å videreføre.

Avlsrådet har i 2017 behandlet 5 paringsforespørsler, hvor 4 er anbefalt og 1 er godkjent. Alle tispene ble paret, men en gikk dessverre tom. Totalt ble det født 24 valper, 11 tisper og 13 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 2,52 % på 5 generasjoner.

Det er foretatt fire avlesinger av HD i løpet av 2017. To hunder er registrert med diagnose A, en hund med diagnose B og en hund med diagnose C.

Det er registrert fem starter i EP i prøvesesongen 2017/2018, med to premieringer. Dette var NO31291/13 Woods Bullet Lb-Reufen til Arnt Øygarden med 2. EP/307 poeng og NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud med 3. EP/215 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 40,0 %. I ÅP er det registrert 26 starter, hvorav 18 ble premiert. Premiegradene fordeles på 11 første-, 3 andre- og 4 tredjepremie. Premieprosenten for ÅP er dermed 69 %.

Beste schweizerstøver ble NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud og BIM ble NO13291/13 Reufen til Arnt Øygarden. NO45595/16(X1) Ares til Jan Fredriksen ble beste unghund.

I Sverige er det registrert to starter i ÅP. SE54978/2013 Evertdahls Freja til Rune Johansson og SE25393/2013 Frida oppnådde begge 3. ÖKL.

For avlsrådet

Harald Willersrud

Avlsrådet har for avlssesongen 2016 bestått av Ole N. Sand (leder), Ronny V. Steen og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på Representantskapsmøte i NHKF, NHKFs ledersamling, NHKFs årlige avlsrådsmøte og informasjonsmøte i NKK. Avlsrådet stod for andre året på rad for gjennomføring av en jaktprøve for hunder som ikke tidligere er stilt på prøve i 2016. Det ble påmeldt fem hunder, og prøven ble praktisk gjennomført som åpen separat prøve i Vestoppland HHK. To av fem hunder gikk til premiering, og dette var et meget vellykket arrangement som vi ønsker å videreføre.

Avlsrådet har i 2016 behandlet 9 paringsforespørsler, hvor 7 er anbefalt og 2 er godkjente. Tre tisper ble av ulike årsaker ikke paret, mens en tispe gikk tom. Totalt ble det født 36 valper, 22 tisper og 14 hanner. Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene var 1,82 % på 5 generasjoner. I 2016 er det importert en hannvalp fra Sveits, og det er eksportert en hannvalp til Tjekkia.

Det er foretatt 7 avlesinger av HD i løpet av 2016. Fire hunder er registrert med diagnose A, en hund med diagnose B, en hund med diagnose C og en hund med diagnose D.

Det er registrert åtte starter i EP i prøvesesongen 2016/2017, med seks premieringer. Dette var NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud med henholdsvis 3. EP/ 218 poeng og 1. EP/330 poeng, NO49925/13 Rapp til Alf Solberg med 1. EP/379 poeng, NO34213/14 Rajo til Kjell Dragsten med 1. EP/343 poeng og NO34214/14 Olivia til Kåre Ødemark med henholdsvis 2. EP/295 poeng og 3. EP/207 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 75,0 %. Vilma ble med sin 1. EP i Eksjø-provet også SJCH.

I ÅP er det registrert 22 starter, hvorav 13 ble premiert. Premiegradene fordeles på 4 første-, 3 andre- og 5 tredjepremie. Premieprosenten for ÅP er dermed 60 %. To hunder er i løpet av sesongen EP-klare, NO34214/14 Olivia til Kåre Ødemark og NO13291/13 Reufen til Arnt Øygarden.

Beste schweizerstøver ble NO34214/14 Olivia til Kåre Ødemark og BIM ble NO13291/13 Reufen til Arnt Øygarden. Olivia ble også beste unghund.

I Sverige er det registrert tre starter i ÅP, fordelt på tre hunder. SE17950/2013 Reba til Inga-Lena Nordstrøm oppnådde 1x3. ÅP. I EP har SE51553/2011 Diana til Rune Johansson startet, og hun oppnådde 1. EP. Hun er dermed SJCH.

Årsrapport 2015/2016

Avlsrådet har for avlssesongen 2015/2016 bestått av Ole N. Sand (leder), Ronny V. Steen og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på RS, NHKFs ledersamling og på NHKFs årlige avlsrådsmøte. Det er opprettholdt en tett kontakt med NKK og avlsrådet for luzernerstøver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av innkrysningsprosjekt mellom schweizerstøver og luzernerstøver. Avlsrådet stod for gjennomføring av en jaktprøve for hunder som ikke tidligere er stilt på prøve i 2015. Det ble påmeldt 6 hunder, og prøven ble praktisk gjennomført som åpen separat prøve i Vestoppland HHK. Dessverre ble ingen av hundene premiert, men dette var et meget vellykket arrangement som vi ønsker å videreføre.

Det er ikke født valper i 2015, dette er første gang siden sekstitallet det ikke er registrert norskfødte valper i NKK. Vi har behandlet tre forespørsler om parring i løpet av året. En av tispene gikk tom, en ble ikke parret og et svangerskap ble avbrutt av helsemessige årsaker. Gjennomsnittlig innavlsgrad for de anbefalte parringene er 1,84 på 5 generasjoner. Den gjennomsnittlige alderen på tispene var 4,6 år på parringstidspunkt. 

Det er foretatt 16 avlesinger av HD i løpet av 2015. 12 hunder er registrert med diagnose A, 1 hund med diagnose B og 3 hunder med diagnose C.

Det er registrert seks starter i EP i prøvesesongen 2015/2016, med tre premieringer. Dette var NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud med henholdsvis 1. EP/ 354 poeng og 2. EP/307 poeng, og 21207/07 Kimbekkdalens Klinge II til Marianne R. Grønvold med 3. EP/223 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 50,0 %. Vilma og Steinar Frorud kvalifiserte seg til NM i 2015, og oppnådde en imponerende 4. plass. 

I ÅP er det registrert 24 starter, hvorav 10 ble premiert. Premiegradene fordeles på 4 første-, 1 andre- og 5 tredjepremie. Premieprosenten for ÅP er dermed 42 %. En hund er i løpet av sesongen EP-klar, NO34213/14 Rajo til Kjell Dragsten.

Beste schweizerstøver ble NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud og BIM ble NO34213/14 Rajo til Kjell Dragsten. Rajo ble også beste unghund.

I Sverige er det registrert 5 starter i ÅP, fordelt på 3 hunder. SE17950/2013 Reba oppnådde 1x.2. ÅP og 1x3. ÅP, sistnevnte med rev som losdyr. 

For avlsrådet

Harald Willersrud

Årsrapport 2014/2015

Avlsrådet har for avlssesongen 2014/2015 bestått av Ole N. Sand (leder), Ronny V. Steen og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail.  Representanter for avlsrådet har i løpet av året deltatt på en avlskonferanse i regi av NKK. Videre var avlsrådet representert på RS, i tillegg til på NHKFs årlige avlsrådsmøte. Det er også avholdt et antall møter med NKK og avlsrådet for luzernerstøver i forbindelse med planlegging av innkrysningsprosjekt mellom schweizerstøver og andre varianter av den sveitsiske rase. 

Det har vært en nedgang i valpeproduksjon for schweizerstøveren den seneste avlssesongen. Vi har behandlet seks forespørsler om parring, og foreløpig er det født 9 valper fordelt på seks tisper og tre hannhunder. En av tispene gikk tom, og en parring ble ikke gjennomført. To tisper er anbefalt hannhund, men er foreløpig ikke parret. Gjennomsnittlig innavlsgrad for de anbefalte parringene er 1,99 på 5 generasjoner. Det er importert to valper i 2014, en tispe og en hannhund, fra henholdsvis Tsjekkia og Sveits.

Det er registrert seks starter i EP i prøvesesongen 2014/2015, med en premiering. Dette var 04055/07 Lucky Luke til Leif Støfringshaug med 2. EP med 323 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 16,7 %.

I ÅP er det registrert 19 starter, hvorav 13 ble premiert. Tre nye hunder er i løpet av sesongen EP-klare, NO42943/10 Moni til Ola Lund, NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud og NO49925/13 Rapp til Alf Solberg. Sistnevnte ble for øvrig beste hund i Gudbrandsdalen, med imponerende 77 egenskapspoeng og 206 konkurransepoeng. Premieprosenten for ÅP er dermed 68 %.  

Beste schweizerstøver ble NO42943/10 Moni til Ola Lund og BIM ble NO49925/13 Rapp til Alf Solberg. NO47548/12 Vilma til Steinar Frorud ble beste unghund.

I Sverige er det registrert 9 starter i ÅP, hvor 4 hunder gikk til premiering.  SE51553/2011 Diana oppnådde 1 x 1. ÅP, i tillegg til at S26851/2006 Sbackens Moa, S26847/2006 Sbackens Birk og SE25393/2013 Frida gikk til 1 x 3. ÅP. Det er i tillegg gått to RR-prøver i Sverige, begge med bestått som resultat.

For avlsrådet

Harald Willersrud

Årsrapport 2013/2014

Avlsrådet har for avlssesongen 2013/2014 bestått av Ole N. Sand (leder), Ronny V. Steen og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail

Det har vært en liten nedgang i valpeproduksjon for schweizerstøveren den seneste avlssesongen. Vi har behandlet åtte forespørsler om parring, og foreløpig er det født 16 valper fordelt på sju tisper og ni hannhunder. En av tispene gikk tom, og en har i skrivende stund ikke nedkommet. Tre tisper er anbefalt hannhund, men er foreløpig ikke parret.

Hannhundliste:

 • 23936/05 Rasken, eier: Vidar Halvorsen
 • 25053/06 Moi, eier: Kai Gjestvang
 • NO45810/09 Birk, eier: Marit Dobloug
 • NO47421/11 Leo, eier: Steinar Bang
 • 11514/06 Balder (ruhår), eier: Oddvar Hillern
 • 09308/07 Xo (ruhår), eier: Ronny V. Steen

Det er registrert fem starter i EP i prøvesesongen 2013/2014, med tre premieringer. Den beste av disse ble 04055/07 Lucky Luke til Leif Støfringshaug med 1 x 1. EP og 1 x 2. EP med henholdsvis 397 og 296 poeng. NO43616/09 til Svein Andreassen jaget til 1 x 1. EP med 345 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 60 %.

I ÅP er det registrert 8 starter, hvorav 4 ble premiert. Beste hund ble NO01413/Rapp til Kjell Dragsten med 1 x 1. ÅP og 198 poeng, etterfulgt av S22957/2007 Härkilas Mia III til Arne M. Lie med 1 x 1. ÅP og 1 x 2. ÅP med hhv 185 poeng og 163 poeng, og 25053/06 Moi til Kai Gjestvang med 1 x 3 ÅP med 125 poeng. Premieprosenten for ÅP er dermed 50 %.  Härkilas Mia III gikk også RR-prøve, med bestått som resultat

For første gang på mange år kvalifiserte en schweizerstøver seg til NM i 20013. Lucky Luke endte på en 8. plass med 296 kp og 2. EP under vanskelig forhold – en meget sterk prestasjon!

Beste schweizerstøver ble 04055/07 Lucky Luke til Leif Støfringshaug og BIM ble S22957/2007 Härkilas Mia III til Arne M. Lie.

I Sverige er det registrert 7 starter i ÅP, hvor 2 hunder gikk til premiering.  S37272/2002 Härkilas Iva II oppnådde 1 x 2. ÅP og S26847/2006 Sbackens Birk gikk til 1 x 3. ÅP.

For avlsrådet

Ole N. Sand

Årsrapport 2012/2013

Avlsrådet har for avlssesongen 2012/2013 bestått av Ole N. Sand (leder), Ronny V. Steen og Harald Willersrud, med Svein Andreassen som vara.

 Avlsrådet har hatt ett møte, i tillegg til løpende kontakt via telefon og mail

 Det har vært en forbedring av valpeproduksjon for schweizerstøveren den seneste avlssesongen. Vi har behandlet ti forespørsler om parring, og i tillegg er en nederlandsk tispe paret med en norsk hannhund utenfor avlsrådet.  To tisper var tomme, og en ble ikke paret. Foreløpig er det født 22 valper fordelt på ti tisper og tolv hannhunder. Tre tisper har i skrivende stund ikke nedkommet.  Det har vært god spredning på bruk av hannhunder, og seks av åtte benyttede hannhunder har ikke valper under seg fra før. Ved to av parringene er en av hundene ruhåret.

 Hannhundliste:

 • 23936/05 Rasken, eier: Vidar Halvorsen
 • 25053/06 Moi, eier: Kai Gjestvang
 • NO45810/09 Birk, eier: Marit Dobloug
 • NO47421/11 Leo, eier: Steinar Bang
 • NO42942/10 Brio, eier: Svein Ødemark
 • 11514/06 Balder (ruhår), eier: Oddvar Hillern
 • 09308/07 Xo (ruhår), eier: Ronny V. Steen

 Tre hannhunder, 08001/05 Blanko, 01413/08 Rapp og NO43616/09 Gullbårhøgdas Feiom er tatt av hannhundlista etter å ha blitt brukt i minst tre paringer.

 Det er registrert fem starter i EP i prøvesesongen 2012/2013, med tre premieringer. Den beste av disse ble 01413/08 Rapp til Kjell Dragsten med 2 x 1. EP med henholdsvis 356 og 389 poeng. 04055/07 Lucky Luke til Leif Støfringshaug jaget til 1 x 3. EP med 205 poeng. Premieprosenten for EP ble dermed 60 %.

 I ÅP er det registrert 14 starter, hvorav 7 ble premiert. Beste hund ble 21207/07 Kimbekkdalens Klinge II til Marianne Grønvold med 1 x 1. ÅP med 198 poeng, etterfulgt av NO43622/09 Gullbårhøgdas Tyra med 191 poeng, 09308/07 Xo til Ronny Steen med 188 poeng og NO43616/09 Gullbårhøgdas Feiom til Svein Andreassen med 188 poeng. NO47421/11 Leo til Steinar Bang, 26323/07 Løsti til Stein Liseth og NO43623/09 Gullbårhøgdas Lita til Harald Willersrud jaget til 3. ÅP. De to sistnevnte hundene gikk også RR-prøve, og begge fikk bestått.

 Beste schweizerstøver ble 01413/08 Rapp til Kjell Dragsten, BIM ble 21207/07 Kimbekkdalens Klinge II til Marianne Grønvold og beste unghund ble NO47421/11 Leo til Steinar Bang.

 I Sverige er det registrert 7 starter i ÅP, hvor 4 hunder gikk til premiering.  S37272/2002 Härkilas Iva II oppnådde 1 x 1. ÅP, S35822/2007 Sassa gikk til 1 x 2. ÅP og S26849/2006 SbackensKetty og S26851/2006 SbackensMoa gikk til 1 x 3. ÅP

 Avlsrådet har i 2013 vært involvert i utarbeidelse av Rasespesifikk Avlsstrategi – RAS. Dette dokumentet skal foreligge innen utgangen av 2013 for alle raser tilsluttet NKK. Vi har gått til anskaffelse av avlsprogram utviklet av Genetica som et supplement til informasjon vi kan trekke ut fra DogWeb. Programmet gjør oss i stand til å analysere avlsarbeidet på en strukturert måte fremover.

 For avlsrådet

Ole N. Sand

Årsrapport 2011/2012

Rådet har i 2011/2012 bestått av Ole N. Sand, Ronny V. Steen og Kåre Ødemark, med Harald Willersrud som varamann.

Rådet har ikke hatt noen møter, men telefon og internett er flittig brukt.

Vi har dette året behandlet 7, parringsforespørsler, 6 er utført. Det er født 20 valper fordelt på 13 tisper og 7 hanner. Når det gjelder de andre, er det 3 tomme.

Hannhundliste:

 1. 06823/01 Klang II av Frostlid, Eier: Ole Ingolf og Edgar Saga, Treungen (Ruhår)
 2. 00862/01 Vidsjår Grom, Eier: Peder Runden, Disenå
 3. 03856/05 Trollskogns King, Eier: Marianne Rosenberg Grønvold, Vang
 4. 13167/04 Bell, Eier: Arnt Øygarden, Åmli
 5. 04055/06 NDCH Lucky Luke, Eier: Leif Støfringshaug, Verdal
 6. 08001/05 NUCH Blanko, Eier: Jan Ingar Bakkely, Skreia
 7. 01413/08 NDCH Rapp, Eier: Kjell Dragsten, Klæbu
 8. NO43616/09 Gullbårhøgdas Feion, Eier: Svein O. Andreassen, Odnes
 9. 10702/03 Melvin, Eier: Jarle Thon, Skiptvet (Ruhår, ikke jaktpremiert)
 10. 23936/05 Rasken, Eier: Vidar Halvorsen, Granli (ikke jaktpremiert)

Det er imidlertid viktig at andre hannhunder brukes, slik at vi utnytter hele den avlsbasen vi har tilgjengelig

Jaktprøver: Prøvesesongen har vært noe bedre enn i fjor, med 14 startet i EP. Den beste av disse ble 01413/08 Rapp til Kjell Dragsten med 1ste EP, 394 poeng. Nr 2 ble 08001/05 Blanko til Jan Ingar Bakkely med1ste EP, 382 poeng. Den siste med1ste EP var 04055/06 Lucky Luke til Leif Støfringshaugm ned 376 poeng. Det ble også 2 stk 3dje premier, disse var 17784/05 Katja til Kåre Ødemark med 250 poeng og 13167/04 Bell til Arnt Øygarden med227 poeng. En premieprosent på 36. I åpen startet 22 stk. 12 av disse ble premiert med4 stk 1. premie, 4 stk 2. premie og 4 stk.3. premie. En premieprosent på 55. Den beste av disse ble 21207/07 Kimbekkdalens Kinge II til Marianne Grønvold med1x1.pr og 2x2pr. Nr. 2 ble 08001/05 Blanko til Jan Ingar Bakkely, med 1x1pr og 1x3pr hare. Han blir med dette årets Schweizer. Beste tispe blir 21207/07nKimbekkdalens Klinge II til Marianne Grønvold. Yngste jaktpremierte ble NO43616/09 Gullbårhøgdas Feiom til Svein Andressen med 1x2pr og 1x3pr hare. De 4 siste premierte ble 01413/08 Rapp til Kjell Dragsten, med 1x1pr hare, 17784/05 Katja Til Kåre Ødemark med 1x1pr hare, 17785/05 Frida til Arne Ødemark med 2x3pr , og 09308/07 Xo til Ronny Steen med 1x2pr. 

I Sverige hr det startet 9 stk på ÅP prøve, 5 premierte. S20591/2005 Härkilas Lisso II til David Frimodig med 1x1pr og 1x3pr. S37272/2002 Härkilas Iva II til Thomas Petterson med 1x1pr, S26849/2006 Sbackens Ketty til Karl Gauffin med 1x3pr og S226851/2006 Sbackens Moa til Kerstin Thors med 1x3pr. Premieprosent på 55. Vi gratulerer alle.

Økonomi:

Avlsrådet har mottatt fra NHKF                    kr 1.620,-

Utgifter til tlf, internett og porto                 kr 3.500,-

Underskudd                                               kr 1.880,-

For avlsrådet Schweizerstøver

Kåre Ødemark